viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiA> Budowa drogi ekspresowej S-19

Budowa drogi ekspresowej S19 Nisko - Sokołów Młp.

W dniu 18 września 2015 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie „A” Nisko Południe – Podgórze o dł. ok. 11,5 km;

Zadanie „B” Podgórze – Kamień o dł. ok. 10,5 km;

Zadanie „C” Kamień – Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- 11.06.2008 r. zawarto umowę z Arcadis Sp. z o.o., na „Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi S-19 na odc. Nisko węzeł Zapacz – Stobierna”. Umowa obejmuje dwa pododcinki, tj. Nisko (Węzeł Zapacz) - Sokołów Młp. oraz Sokołów Młp. – Stobierna.

- 25.08.2010 r. – Biuro Arcadis przekazało Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe Etap I (STEŚ I)

- październik 2010 - rekomendacja wariantów przebiegu drogi do Studium Techniczno - Ekonomiczno – Środowiskowego Etap II (STEŚ II) przez DŚR GDDKiA w Warszawie

- 20.01.2011 r. - opracowano STEŚ II oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROOŚ)

- opracowane STEŚ II w tym ROOŚ zostało zatwierdzone protokołem KOPI nr 22/2012

- kwiecień 2013 r. – opracowano Ujednolicony Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz Ujednolicone materiały do wniosku o wydanie DŚU dla odcinka gr. woj. lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Młp.

- maj 2013 – GDDKiA wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ)

- w dniu 30 kwietnia 2014 r. RDOŚ wydał decyzję znak WOOŚ.4200.11.2013.AH-189 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do km 8+750 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 oraz od 8+800 do 51+976 dla wariantu WS 5J. Od decyzji tej zostały złożone odwołania, które rozpatrywał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  (GDOŚ).

- W dniu 8 maja 2015 r. wydana została decyzja GDOŚ utrzymująca w mocy decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ dla drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odcinku granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Małopolski wg wariantu WS 9 oraz wg wariantu WS 5J (ze zmianami). Tym samym decyzja środowiskowa dla S-19 stała się ostateczna. Pozwala to na kontynuowanie prac przygotowawczych i opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S19.

- W dniu 06.10.2016 r. wykonana została przez Biuro Arcadis Koncepcja Programowa budowy drogi S-19 odcinek Nisko (węzeł „Zapacz” z węzłem) – węzeł Sokołów Młp. Północ (z węzłem) – długości 43 km.
- W dniu 17.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Rzeszowie na którym rozpatrywana była w/w koncepcja.
- W dniu 15.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na którym rozpatrywana była w/w koncepcja.

 

II. Opis inwestycji etapu Koncepcji Programowej:

1. Przebieg drogi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 29.10.2015 r. poz. nr 1734) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze – S12 (Rudnik) …1) S12 (Dąbrowica) - Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) …1) A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa (Preszow). Ostateczny przebieg drogi na odcinku Nisko – Sokołów Młp. ustalony został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) wg wariantu WS 5J.

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: S
- prędkość projektowa: 100 km/h,
- dostępność drogi: tylko w węzłach
- przekrój poprzeczny: 2 x 2 pasy
- szerokość pasa ruchu: 3,50 m
- szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
- klasa obciążenia obiektów inżynierskich: klasa „A” wg PN-85/S-10030 + obciążenia C150 STANAG 202

3. Zakres inwestycji

Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni izolacyjnej.

4. Opis przebiegu S-19 (wg wariantu WS 5J dla którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w pobliżu granicy gmin Pysznica i Ulanów. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie m. Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74, zlokalizowano węzeł „Zapacz” (km 408+300). Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy m. Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego i  w węźle „Rudnik nad Sanem” przecina się z drogą krajową nr 77 (km 413+420). Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Pd” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 (km 417+970) oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65. Za m. Nowosielec, w rejonie przysiółka Pogoń, trasa kieruje się na południowy – wschód, przecinając kolejny raz istniejącą drogę nr 19 (km 425+530) i dalej na węźle „Podgórze” drogę wojewódzką nr 861 (km 431+200). Następnie trasa od strony wschodniej omija kompleks leśny, przecina drogę powiatową nr 2603R (km 434+300), a w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska, w węźle „Nowy Kamień”, przecina drogę nr 1084R (km 435+780). Dalej trasa biegnie w kierunku południowo-zachodnim, w okolicy m. Kamień przecina w węźle „Kamień” kolejny raz istniejącą drogę nr 19 (km 441+540). Następnie szerokim łukiem, od strony zachodniej, omija m. Górno i w węźle „Sokołów Małopolski Północ” przecina drogę krajową nr 19 (km448+200), za którym włącza się do będącego w realizacji odcinka S19 Sokołów Młp. Północ – Stobierna (km 448+821,94).

5. Obiekty inżynierskie

W Koncepcji Programowej przewidziano wariantowanie konstrukcji obiektów mostowych oraz geometrii węzłów w celu wyboru optymalnych rozwiązań.

W ramach zamówienia w wariancie 1 zostały zaprojektowane:
- wiadukty w ciągu drogi ekspresowej – 13 szt.
- wiadukty nad drogą ekspresową i w ciągu pozostałych dróg – 18 szt.
- przejścia dolne dla zwierząt średnich i dużych – 9 szt.
- przejścia górne dla zwierząt średnich i dużych – 5 szt.
- przejścia dolne dla zwierząt małych zespolone z ciekiem – 4 szt.
- przepusty dla zwierząt małych (suche) – 13 szt.
- przepusty dla zwierząt małych zespolone z ciekiem – 11 szt.

 

6. Węzły

 • węzeł „Zapacz” na przecięciu z planowaną drogą ekspresową S74
 • węzeł „Rudnik n/Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77
 • węzeł „Nisko PD” na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 19
 • węzeł „Podgórze” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861
 • węzeł „Nowy Kamień” na przecięciu z drogą powiatową nr 1084R
 • węzeł „Kamień” na przecięciu z istniejąca drogą krajowa nr 19
 • węzeł „Sokołów Małopolski PN” na włączeniu do projektowanej obwodnicy

7.  MOP-y

 • MOP I (rodzaju II) – km 428+300 strona lewa,
 • MOP II (rodzaju III) – km 428+300 strona prawa,
 • MOP III (rodzaju I) – km  443+900 strona lewa,
 • MOP IV (rodzaju I) – km 443+900 strona prawa,

III. Ochrona środowiska

Koncepcja Programowa uwzględnia zalecenia decyzji środowiskowej, która określa m.in. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w tym konieczność zaprojektowania:

- ekranów akustycznych (ok 3,63 km)

- ogrodzenia wzdłuż S-19

- przejść dla zwierząt (42 sztuki)

- zieleni: dogęszczającej, izolacyjnej oraz drogowej,

- szeregu innych szczegółów określających dokładnie sposób zagospodarowania terenu wokół drogi ekspresowej w szczególności w pobliżu przejść dla zwierząt.

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Zadanie planowane jest do wykonania w podziale na odcinki realizacyjne – zgodnie z ogłoszonym przetargiem na „Projektuj i buduj”.

V. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome itp.

VI. Dodatkowe informacje

W strefie bezpośredniego oddziaływania planowanego odcinka S-19 zlokalizowane są obszary zaliczane do cennych przyrodniczo, tj. obszary Natura 2000 (Dolina Dolnego Sanu, Puszcza Sandomierska, Enklawy Puszczy Sandomierskiej, Dolina Dolnej Tanwi), obszary planowanych Parków Krajobrazowych i Chronionego Krajobrazu (Park Krajobrazowy Puszczy Sandomierskiej, Sokołowsko – Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zaklikowsko – Ulanowski Obszar Chronionego Krajobrazu). Rezerwaty przyrody – Huta i Jeżowe.

  

PLAN ORIENTACYJNY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S-19 NA ODC. GR. WOJ. LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO - SOKOŁÓW MŁP.