viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Fakty w sprawie budynku mieszkalnego w Sulejówku stanowiącego obecnie własność Skarbu Państwa

15-11-2018

13.03.2018 – Wojewoda Mazowiecki wydaje zezwolenie nr 7/II/2018 na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli decyzję pozwalającą rozpocząć budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od węzła Zakręt do w. Lubelska

 

W tym samym miesiącu przedstawiciele GDDKiA poinformowali właścicieli nieruchomości o przeznaczeniu jej pod budowę drogi i przysługującej im możliwości zwiększenia wysokości odszkodowania o dodatkowe 5 proc. wartości w przypadku jej wydania w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody zawiadomienia o wydaniu ZRID. Przekazaliśmy również informację o przysługującym prawie do odwołania się od wysokości odszkodowania i możliwości złożenia wniosku o wypłatę 70 proc. zaliczki na poczet odszkodowania.

 

19.04.2018 – decyzja ZRID stała się ostateczna. Oznacza to, ze zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.

 

GDDKiA prowadziła zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne rozmowy z pełnomocnikiem właścicielki i informowała m. in. o możliwości wyszukania przez nią lokalu do wynajęcia, którego koszt wynajmu będzie sfinansowany przez GDDKiA w terminie zapisanym w Specustawie drogowej (do upływu 120 dni od daty ostateczności decyzji ZRID).

 

17.08.2018 – jako że upłynął ustawowy termin na wydanie nieruchomości wyznaczyliśmy 22.08.2018 r. na protokolarne wydanie nieruchomości. Tego dnia właścicielka nie wydała nieruchomości i wystąpiła o odroczenie terminu przejęcia domu do czasu, kiedy po otrzymaniu odszkodowania będzie mogła nabyć dla siebie inną nieruchomość. GDDKiA przychyliło się do tego wniosku przesuwając termin na 14.11.2018 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik właścicielki odmówił wydania nieruchomości. Dalszym etapem może być wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego celem przejęcia nieruchomości na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.

 

Zgodnie z zapisami Specustawy inwestor ma obowiązek udostępnić lokal zamienny przed upływem 120 dni od dnia ostateczności decyzji ZRID. Po tym terminie nie ma już obowiązku, niemniej jednak GDDKiA skieruje w tej sprawie zapytanie do władz lokalnych o możliwości posiłkowania się lokalnym zasobem nieruchomości.

 

Pełnomocnik właścicielki odwołał się od decyzji odszkodowawczej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego co uniemożliwiło wypłatę przez GDDKiA odszkodowania. Niemniej na wniosek właścicielki możliwa jest wypłata zaliczki na poczet odszkodowania. Pomimo przedstawienia takiej możliwości nie wpłynął taki wniosek od właścicielki lub jej pełnomocników.

 

Pracownicy GDDKiA, którzy uczestniczyli w wczorajszym protokolarnym odbiorze nieruchomości, poprosili reporterów znajdujących się w pomieszczeniu o jego opuszczenie z uwagi na fakt, że w trakcie czynności spisywania protokołu strony wskazują dane, które nie są publicznie dostępne (w szczególności dane wrażliwe). Pełnomocnikowi właścicielki nieruchomości przekazali informację, że może zostać złożony wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego związanego z egzekucją z nieruchomości. W trakcie spotkania z ust pracowników GDDKiA nie padły sformułowania pojawiające się w mediach, za to przedstawiciele Dyrekcji usłyszeli obraźliwe słowa. Nasi przedstawiciele chcąc uniknąć eskalacji konfliktu wyszli z budynku.