viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

RATUNEK 2018- ćwiczenia służb ratowniczych i GDDKiA

10-10-2018

W ramach dzisiejszych ćwiczeń (Ratunek 2018”), które odbyły się na realizowanej S7 obwodnicy Radomia, doskonalona była współpraca służb takich jak:  Policja,  Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i GDDKiA, w przypadku katastrofy w ruchu drogowym.

Pozorowane zdarzenie do jakiego doszło w rejonie węzła Wolanów, to wypadek komunikacyjny z udziałem trzech pojazdów osobowych oraz busa. W wyniku wypadku rannych zostało 11 osób.

 

Podczas prowadzenia akcji ratunkowej pracownicy Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego a także służb liniowych zarządcy drogi biorących czynny udział w zdarzeniach na drogach doskonalili swoje umiejętności.

 

Jakie są zadania zarządcy drogi w zakresie wypadków i zdarzeń na drogach

W przypadku napotkania zdarzenia na drodze, służba patrolowa powiadamia policję i straż pożarną oraz zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu tych służb poprzez odpowiednie oznakowanie chroniące pozostałych uczestników ruchu przed najechaniem na stojące pojazdy.

Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych, służba drogowa wykonuje polecenia kierującego akcją ratowniczą i wspiera działania ratownicze, np. poprzez wyłączenie z ruchu pasów lub odcinka drogi, wyznaczanie i oznakowanie objazdów, prace porządkowe w obrębie miejsca zdarzenia oraz wykonuje inne zadania przydzielone przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

Po zakończeniu działań ratowniczych pas drogowy w obrębie miejsca zdarzenia odbierany jest przez przedstawiciela zarządcy drogi od Kierującego Działaniami Ratowniczymi, a następnie wykonywane są prace porządkowe mające na celu przywrócenie drogi do stanu sprzed zdarzenia, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. Czynności te obejmują m.in. uprzątnięcie pasa drogowego z pozostałości po zdarzeniu, sprawdzenie stanu nawierzchni pod kątem uszkodzeń, wykonanie napraw i uzupełnień wyposażenia drogi, w tym uzupełnienie oznakowania, naprawa barier energochłonnych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej itd.

 

19-111 – telefon do PID

Wszystkie informacje o stanie ruchu na zarządzanej sieci dróg, w tym o zdarzeniach, zbierane są przez PID działający 24h/dobę 7 dniu w tygodniu. PID przekazuje informacje o utrudnieniach na drogach krajowych zarówno kierowcom jak i służbom ratowniczym. Dyspozytor PID ma do dyspozycji telefon i Internet a także  tablice zmiennej treści, mobilne przyczepy ze znakami zmiennej treści. PID wspiera koordynację działań wykonawców umów utrzymaniowych w zakresie obsługi zdarzeń na drogach.