RATUNEK 2018- ćwiczenia służb ratowniczych i GDDKiA

W ramach dzisiejszych ćwiczeń (Ratunek 2018”), które odbyły się na realizowanej S7 obwodnicy Radomia, doskonalona była współpraca służb takich jak:  Policja,  Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i GDDKiA, w przypadku katastrofy w ruchu drogowym.Pozorowane zdarzenie do jakiego doszło w rejonie węzła Wolanów, to wypadek komunikacyjny z udziałem trzech pojazdów osobowych oraz busa. W wyniku wypadku rannych zostało 11 osób.

 

Podczas prowadzenia akcji ratunkowej pracownicy Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego a także służb liniowych zarządcy drogi biorących czynny udział w zdarzeniach na drogach doskonalili swoje umiejętności.

 

Jakie są zadania zarządcy drogi w zakresie wypadków i zdarzeń na drogach

W przypadku napotkania zdarzenia na drodze, służba patrolowa powiadamia policję i straż pożarną oraz zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu tych służb poprzez odpowiednie oznakowanie chroniące pozostałych uczestników ruchu przed najechaniem na stojące pojazdy.

Po przybyciu na miejsce służb ratowniczych, służba drogowa wykonuje polecenia kierującego akcją ratowniczą i wspiera działania ratownicze, np. poprzez wyłączenie z ruchu pasów lub odcinka drogi, wyznaczanie i oznakowanie objazdów, prace porządkowe w obrębie miejsca zdarzenia oraz wykonuje inne zadania przydzielone przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

Po zakończeniu działań ratowniczych pas drogowy w obrębie miejsca zdarzenia odbierany jest przez przedstawiciela zarządcy drogi od Kierującego Działaniami Ratowniczymi, a następnie wykonywane są prace porządkowe mające na celu przywrócenie drogi do stanu sprzed zdarzenia, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. Czynności te obejmują m.in. uprzątnięcie pasa drogowego z pozostałości po zdarzeniu, sprawdzenie stanu nawierzchni pod kątem uszkodzeń, wykonanie napraw i uzupełnień wyposażenia drogi, w tym uzupełnienie oznakowania, naprawa barier energochłonnych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej itd.

 

19-111 – telefon do PID

Wszystkie informacje o stanie ruchu na zarządzanej sieci dróg, w tym o zdarzeniach, zbierane są przez PID działający 24h/dobę 7 dniu w tygodniu. PID przekazuje informacje o utrudnieniach na drogach krajowych zarówno kierowcom jak i służbom ratowniczym. Dyspozytor PID ma do dyspozycji telefon i Internet a także  tablice zmiennej treści, mobilne przyczepy ze znakami zmiennej treści. PID wspiera koordynację działań wykonawców umów utrzymaniowych w zakresie obsługi zdarzeń na drogach.