viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

Ruszyła budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

15-01-2010
Za dwa lata kierowcy skorzystają z nowej 15-kilometrowej obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50. Trasa, której budowa właśnie się rozpoczęła będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego o przekroju 2+1 (jezdnia dwukierunkowa trzypasowa). Droga powstanie na terenie gmin Wiskitki i Radziejowice, w powiecie żyrardowskim, po południowo-zachodniej stronie Żyrardowa.

Umowa między GDDKiA i wykonawcą prac konsorcjum: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o. Strzyżów/Bogl a Krysl k.s. Czechy/Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o. Cieszyn/POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., zakłada, ze trasa zostanie zbudowana w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3-miesięcznych okresów zimowych) , czyli do 20 sierpnia 2011r. Wartość kontraktu to 212 mln zł. Inwestycja zaprojektowana została przez biuro JACOBS POLSKA Sp. z o.o.

Zakres prac:

budowa węzła „Żyrardów” (przecięcie z drogą woj. nr 719);
budowa skrzyżowania skanalizowanego z drogą powiatową nr 3834W
Miedniewice – Oryszew;
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 oraz dróg powiatowych nr 3834W, 4702W
na odcinkach przyległych  do zaprojektowanej obwodnicy;
budowa 2 rond na przecięciu ze starym śladem DK50
z nowowybudownym łącznikiem Nr 1;
z nowowybudowanym  łącznikiem Nr 2;
budowa dróg lokalnych i dojazdowych: 14,9km;
budowa ciągów pieszych: 2,8 km;
budowa 6 zatok autobusowych:
dwie pary w ciągu drogi krajowej nr 50;
jedna para w ciągu drogi powiatowej nr 3834W;
budowa przejazdu gospodarczego (tunelu) pod drogą krajową nr 50;
budowa 7 wiaduktów;
budowa przejścia dla zwierząt:
duże - nad obwodnicą;
małe – 19 przepustów;
budowa mostu przez rz. Okrzeszę;
budowa 10 przepustów drogowych;
wykonanie urządzeń ochrony środowiska:
ekrany akustyczne: 4,8 km;
szerokość pasów zieleni: od 5m do 15m;
budowa, przebudowa kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej;
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i innych elementów bezpieczeństwa ruchu. 
 
Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi                                                   – GP (ruch główny przyspieszony)
- prędkość projektowa                                     – 100 km/h
- obciążenie nawierzchni                                 – 115 kN/oś
- szerokość jezdni:
  przekrój z poboczami utwardzonymi               – 11,0 m
  przekrój 2+1                                                 – 12,0 m
- szerokość pasów ruchu:
  ° przekrój z poboczami utwardzonymi             – 2 x 3,5 m
  ° przekrój 2+1                                               – 3 x 3,5 m
- szerokość poboczy utwardzonych                  – 2 x 2,0 m
- szerokość opasek na przekroju 2+1                – 3 x 0,5 m
- szerokość poboczy gruntowych:
  ° przekrój z poboczami utwardzonymi
    ~bez bariery                                                 – 0,75 m
    ~z barierą                                                     – 1,25 m
  ° przekrój 2+1                                            
    ~bez bariery                                                 – 1,0 m
    ~z barierą                                                     – 1,1 m
- kategoria ruchu                                                - KR 6

Harmonogram robót:

Rok 2009

1.      Roboty przygotowawcze:

- prace geodezyjne
- wycinka drzew i krzewów
- przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sieci wodno – kanalizacyjnych i drenarskich

2. Roboty zasadnicze

     - roboty drogowe – wykopy i nasypy
                                 - budowa przepustów 
                                 - wykonanie podbudów
                                 - wykonanie warstwy podbudowy MMA
     -    roboty mostowe – budowa obiektów mostowych

ROK 2010

1.      Zakończenie budowy nasypów
2.      Roboty rozbiórkowe
3.      Odwodnienie korpusu drogowego
4.      Budowa kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
5.      Wykonanie podbudów
6.      Wykonanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
7.      Roboty wykończeniowe
8.      Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
9.      Elementy ulic
10.  Zakończenie budowy obiektów mostowych

ROK 2011

1.      Wykonywanie nawierzchni warstwa wiążąca i ścieralna
2.      Roboty wykończeniowe
3.      Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
4.      Oświetlenie drogowe
5.      Ekrany akustyczne
6.      Nasadzenia – zieleń drogowa


4.09.2009