viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

GDDKiA analizuje wariantowy przebieg poprowadzenia przyszłej S12

01-10-2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace projektowe zmierzające do wytyczenia przebiegu trasy S12 od granicy z woj. łódzkim do obwodnicy Puław. Przed nami III tura spotkań informacyjnych z mieszkańcami miejscowości przez które przechodzą proponowane przez projektantów warianty przebiegu planowanej trasy.

Opracowywana obecnie dokumentacja to Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12. W skrócie, szukamy możliwości poprowadzenia tej trasy analizując wiele możliwych wariantów jej przebiegu.

 

13 września 2017 r. podpisaliśmy dwie umowy na opracowanie tej dokumentacji na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Konsorcjum firm: Multiconsult Polska i FPP Enviro opracowuje dokumentację od granicy woj. łódzkiego do Radomia, a dalszy odcinek do Puław konsorcjum firm: SAFEGE , Schuessler–Plan Inżynierzy oraz Schüßler–Plan Ingenieurgesellschaft. Wykonawcy mają 32 miesiące od dnia podpisania umowy (czyli do maja 2020 r.) na zrealizowanie zadania, w trakcie którego zostanie wskazany preferowany wariant trasy.

 

GDDKiA 

Przedstawione podczas II tury spotkań warianty przebiegu na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe.

 

GDDKiA 

Przedstawione podczas II tury spotkań warianty przebiegu na odcinku Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław).

 

Projektanci dokonają analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotują materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. W trakcie prowadzenia prac projektowych organizowane są spotkania informacyjne dla społeczeństwa, podczas których można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski do przedstawianych przez biura projektowe propozycji przebiegu nowej drogi. W grudniu 2017 r. oraz w lutym 2018 r. odbyła się I tura spotkań a w kwietniu i czerwcu br. II tura. W listopadzie br. planowane jest przeprowadzenie III tury spotkań z mieszkańcami terenów analizowanych wariantów trasy. Dokładne daty wskażemy po ustaleniu terminów z poszczególnymi gminami.

 

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności a ich efektem jest bardzo duża liczba wniosków i opinii, które są analizowane pod kątem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. Te, które będą możliwe, zostaną wprowadzone do projektu. Kolejnym krokiem obecnego etapu prac przygotowawczych jest zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wariantu preferowanego przebiegu S12. Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oraz wskazanym wariantem preferowanym zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego, w ramach którego odbędą się konsultacje społeczne. Postępowanie to zakończone zostanie wydaniem decyzji wskazującej określony wariant trasy S12 do dalszego projektowania i późniejszej realizacji.