GDDKiA analizuje wariantowy przebieg poprowadzenia przyszłej S12

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace projektowe zmierzające do wytyczenia przebiegu trasy S12 od granicy z woj. łódzkim do obwodnicy Puław. Przed nami III tura spotkań informacyjnych z mieszkańcami miejscowości przez które przechodzą proponowane przez projektantów warianty przebiegu planowanej trasy.Opracowywana obecnie dokumentacja to Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach budowy drogi ekspresowej S12. W skrócie, szukamy możliwości poprowadzenia tej trasy analizując wiele możliwych wariantów jej przebiegu.

 

13 września 2017 r. podpisaliśmy dwie umowy na opracowanie tej dokumentacji na odcinkach: granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła) oraz węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław). Konsorcjum firm: Multiconsult Polska i FPP Enviro opracowuje dokumentację od granicy woj. łódzkiego do Radomia, a dalszy odcinek do Puław konsorcjum firm: SAFEGE , Schuessler–Plan Inżynierzy oraz Schüßler–Plan Ingenieurgesellschaft. Wykonawcy mają 32 miesiące od dnia podpisania umowy (czyli do maja 2020 r.) na zrealizowanie zadania, w trakcie którego zostanie wskazany preferowany wariant trasy.

 

GDDKiA 

Przedstawione podczas II tury spotkań warianty przebiegu na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe.

 

GDDKiA 

Przedstawione podczas II tury spotkań warianty przebiegu na odcinku Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław).

 

Projektanci dokonają analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotują materiały do uzyskania decyzji środowiskowej. W trakcie prowadzenia prac projektowych organizowane są spotkania informacyjne dla społeczeństwa, podczas których można zgłaszać wszelkie uwagi i wnioski do przedstawianych przez biura projektowe propozycji przebiegu nowej drogi. W grudniu 2017 r. oraz w lutym 2018 r. odbyła się I tura spotkań a w kwietniu i czerwcu br. II tura. W listopadzie br. planowane jest przeprowadzenie III tury spotkań z mieszkańcami terenów analizowanych wariantów trasy. Dokładne daty wskażemy po ustaleniu terminów z poszczególnymi gminami.

 

Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności a ich efektem jest bardzo duża liczba wniosków i opinii, które są analizowane pod kątem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym. Te, które będą możliwe, zostaną wprowadzone do projektu. Kolejnym krokiem obecnego etapu prac przygotowawczych jest zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wariantu preferowanego przebiegu S12. Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem oraz wskazanym wariantem preferowanym zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska postępowania administracyjnego, w ramach którego odbędą się konsultacje społeczne. Postępowanie to zakończone zostanie wydaniem decyzji wskazującej określony wariant trasy S12 do dalszego projektowania i późniejszej realizacji.