viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2009

Pozwolenie na budowę dla trasy S-8 Al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Piłsudskiego w Markach.

15-01-2010
Dziś (01.07.2009r.) Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej.

Trasa o długości 12 km powiązana będzie z siecią miejską poprzez następujące węzły:
- w. Prymasa Tysiąclecia (zaprojektowany w ramach poprzedniego odcinka),
- zespół trzech węzłów z ulicami: Powązkowska, Broniewskiego i Marymoncką,
w. Wisłostrada,
- zespół czterech węzłów z ulicami: Wisłostradą, Modlińską, Marywilską
i Łabiszyńską,
- w. Głębocka (Nowo-Wincentego),
- zespół trzech węzłów: z ulicą Głębocką (Nowo-Wincentego) – węzeł IKEA – z ulicą Piłsudskiego w Markach.

Obsługa terenów przyległych odbywać się będzie poprzez układ ulic powiązanych z trasą w węzłach oraz poprzez skrzyżowania z drogami zbiorczo-rozprowadzającymi. Na całym odcinku wzdłuż jezdni głównych (w sposób bezkolizyjny z nimi) zostaną poprowadzone ciągi rowerowe stanowiące uzupełnienie istniejącego układu komunikacji pieszo-rowerowej.

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące środki ograniczające negatywny wpływ drogi na otoczenie:
- środki ochrony akustycznej: ekrany o wys. 4,5-8,0m z zagiętymi szczytami wyposażone
w dyfraktory (ok. 20km) oraz ekrany półtunelowe (ok. 1,75km),
- środki ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: rowy trawiaste, separatory
grawitacyjne, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny z przelewem,
- zieleń - nasadzenia o funkcjach ochronnych, krajobrazowych i estetycznych,
- środki ochrony stosowane na etapie realizacji robót oraz porealizacyjnie (jeżeli zaistnieje taka potrzeba po wykonaniu analizy porealizacyjnej).

Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi: S – ekspresowa
- nośność nawierzchni – 115 kN/oś
- prędkość projektowa:
~dla jezdni głównych Trasy AK – 70 km/h
~dla jezdni zbiorczo-rozprowadzających – 60 km/h
- przekrój dwujezdniowy – liczba pasów ruchu na jezdniach zasadniczych – 3 (na odcinku
mostu przez Wisłę – po 2, przy dodatkowym zapewnieniu po 3 pasy ruchu dla ruchu
lokalnego).

Szacowana wartość inwestycji – 2.000,0 mln zł.

Obecnie prowadzona jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót dla odcinka węzeł Modlińska – węzeł Piłsudskiego w Markach.
Wpłynęło 9 ofert – najtańszą ofertę złożyła grecka firma J&P Avax. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest 10.07 br. a podpisanie umowy po dokonaniu kontroli uprzedniej przez Prezesa UZP przewiduje się 21.08.2009r. Planowany termin realizacji robót: 09.2009 r. - 12.2011 r.


01.07.2009r.