viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Zimowe utrzymanie dróg w Wielkopolsce.

24-11-2017

W związku ze zmieniającą się aurą za oknem, a dokładniej mówiąc coraz niższymi temperaturami oraz możliwymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień związanych ze stanem nawierzchni dróg.

Na drogach zarządzanych przez GDDKiA na terenie województwa wielkopolskiego na dzień dzisiejszy w gotowości jest około 500 jednostek sprzętu, w tym 80  solarek oraz 230 pługów a w magazynach zgromadzono ponad 30 000 ton soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna latem każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Do podstawowych działań  jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), zalicza się prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi np. śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania. Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Nowoczesna osłona meteorologiczna dróg to wydajne narzędzie wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach. Dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezbędna jest dobra znajomość sytuacji na drogach, w czym pomocna jest informacja o stanie pogody i kierunkach jej zmian.  Poznański Oddział GDDKiA korzysta z profesjonalnych prognoz pogody opartych o dane z radarów meteorologicznych, dedykowane dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. W okresie zimowym opracowane 36 godzinne i 8 dniowe prognozy  pogody przekazywane są codziennie dyżurnemu Punktu Informacji Drogowej.  Prognoza obejmuje między  innymi  takie elementy jak: temperatura powietrza, temperatura drogi/mostu, wilgotność, zachmurzenie, opady, siłę wiatru oraz określa stopień zagrożenia śliskością.

 

Oddział GDDKIA w Poznaniu zarządza siecią  ponad 1500 km dróg krajowych, natomiast  łączna długość  jezdni z uwzględnieniem  łącznic i drugich jezdni  wynosi 1923 km. Prace związane z ZUD tj. odśnieżanie  i zwalczanie śliskości prowadzone są w terenie przez Rejony w  Chodzieży; Gnieźnie; Kaliszu; Kępnie; Koninie; Lesznie; Nowym Tomyślu i Środzie Wlkp., które koordynują i nadzorują wykonanie tych prac przez 7 przedsiębiorstw wyłonionych w ramach przetargu.

 

Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD  przypisane są  minimalne  poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach  występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie  śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być wydłużone w czasie.

 

Ponadto przy drogach krajowych i autostradzie A2 zainstalowanych jest 56 kamer oraz 44 stacje meteorologiczne, z których otrzymywane są takie dane jak podgląd dróg krajowych, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, pomiar temperatury nawierzchni oraz pomiar siły i kierunku wiatru. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl i sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

 

W sezonie zimowym 2017/2018 prace zimowego utrzymania na drogach krajowych prowadzone będą wg standardów wprowadzonych Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 32 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Do trudnych zimowych warunków na drodze powinni się przygotować zarówno drogowcy jak i kierowcy.

Apelujemy zatem, aby przed zimą skontrolować stan swojego samochodu oraz wymienić opony letnie na zimowe. Przypominamy również, że prędkość jazdy należy dostosować do panujących warunków na drodze.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ZUD zamieszczone są w załączonym informatorze. 

 

Wszelkie informacje o sytuacji na drogach krajowych, można uzyskać pod ogólnopolskim nr infolinii drogowej 19 111, dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego 61 8 646 353.

 

 

GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA