viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2016

 • Zaproszono wybranych wykonawców do składania ofert na budowę II etapu obwodnicy Kępna.

  22-12-2016
 • Zima 2016/2017 w województwie wielkopolskim.

  08-11-2016

  W związku ze zmieniającą się aurą za oknem, a dokładniej mówiąc coraz niższymi temperaturami oraz opadami deszczu,  kierowcy mogą spodziewać się porannych utrudnień  związanych z oszronieniem nawierzchni dróg. Na terenie województwa wielkopolskiego na dzień dzisiejszy w gotowości jest ponad  200 jednostek sprzętu, w tym 70  solarek oraz 116 pługów, ponad 20 000 ton soli zgromadzone w magazynach soli. Do podstawowych działań  jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), zalicza się prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego,  wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Przejezdne i odśnieżone drogi  to  jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.

 • Umowa na wykonanie opracowań projektowych dla drogi krajowej 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP podpisana.

  21-10-2016
 • Skarby na trasie obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

  18-10-2016
 • Otwarcie wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 11 w Pile.

  06-10-2016

  GDDKiA informuje, że w najbliższy piątek tj. 7 października br. w godzinach wieczorno-nocnych nastąpi otwarcie wiaduktu drogowego nad torami PKP, w ciągu drogi krajowej nr 11 w Pile.  Remont obiektu polegał na m.in. pracach rozbiórkowych, wykonaniu: wzmocnień podpór całego obiektu, dylatacji, odwodnienia, nawierzchni, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia. Koszt remontu to ponad 8 mln zł.

    

  Jednocześnie przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej-  w przypadku wielkopolski  informacji udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) w Poznaniu , tel.: 61 8 646-353 - lub pod  ogólnopolskim numerem  19 111 ( w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0).

   

 • Zakończył się remont na dk 11 w Nowym Mieście.

  26-08-2016

  GDDKiA informuje, że zakończył się remont mostu na Nowym Mieście nad Wartą, w ciągu drogi krajowej nr 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem, rozpoczęty na początku czerwca 2016 r.  Remont przeprowadzono w celu poprawy nośności mostu, który polegał na wzmocnieniu dźwigarów głównych, sprężeniu ich kablami zewnętrznymi, ponadto wykonano wyrównanie i wymianę nawierzchni. Wykonawcą inwestycji była firma INTOP Warszawa Sp. z o.o, która przeprowadziła remont za kwotę ponad 2,5 mln zł. brutto.

 • Remont mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu drogi krajowej nr 11

  22-07-2016
 • Remont mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu drogi krajowej nr 11.

  30-06-2016

  W związku z remontem mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu drogi krajowej nr 11 informujemy, że okresowo będzie zamykany przejazd przez most  na czas w którym  muszą być prowadzone  prace polegające na sprężeniu kabli. 

  Zgodnie z deklaracją Wykonawcy okresowe zamknięcia będą występowały pomiędzy  godz. 22.00- 5.00  i mogą trwać od 15 do 45 minut. Powyższe prace  będą prowadzone  od 6 lipca br. przez 2 tygodnie z wyłączeniem weekendu  8 -11 lipca br.

   

  Jednocześnie przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej-w przypadku wielkopolski  informacji udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) w Poznaniu  tel.: 61 8 646-353 - lub pod  ogólnopolskim numerem  19 111 ( w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0).

 • Zakończył się remont autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim.

  27-06-2016
  GDDKiA

  W dniu 25 czerwca, zgodnie z planowanym terminem  zakończył się remont autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Konin Wschód – Koło długości  ponad 13  km oraz  drogi ekspresowej S11 na odcinku pomiędzy węzłem Kórnik Północ  a Kórnik Południe długości ponad 2,5 km. W obydwóch przypadkach remont polegał na  wymianie warstwy ścieralnej oraz częściowym remoncie warstwy wiążącej. Koszt remontów to ponad 24 mln zł.

   

  Jednocześnie przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej-  w przypadku wielkopolski  informacji udziela Punkt Informacji Drogowej (PID) w Poznaniu, tel.: 61 8 646 353  - lub pod ogólnopolskim numerem  19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0).

   

 • Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11 w Jarocinie.

  21-06-2016