viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Mazowiecki Oddział gotowy do zimy

21-11-2017
Jednym z podstawowych czynników zapewniających bezpieczeństwo ruchu to przejezdne i odśnieżone drogi. GDDKiA monitoruje stan dróg krajowych 24 godziny na dobę, co pozwala na szybką reakcję służb drogowych. Działaniami na drogach Mazowsza kieruje 14 Rejonów oraz 39 obwodów dróg.

Sezon 2017/2018 na Mazowszu

 • Długość sieci drogowej na Mazowszu wynosi 2 274 km (w rozwinięciu na jedną jezdnię 2 682 km).
 • Drogi krajowe będą utrzymywane w następujących standardach:

               I – 648 km (tj. 28 % sieci)

              II – 1561 km (tj. 69 % sieci)

             III - 65 km (tj. 3 % sieci)

 

 • Dróg utrzymywanych w pierwszym jest 648 km w tym 224 km dróg  klasy „S” i 63 km dróg klasy „A”.
 • Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych przygotowanych jest 554 szt. pojazdów, tj ok. 182 jednostek sprzętu do zwalczania gołoledzi oraz ok. 372 jednostek sprzętu do odśnieżania.
 • Planowane zużycie m.in. soli drogowej wynosi ok. 59 tys. Mg soli, 960 Mg  chlorku i ok. 6700 Mg piasku.
 • Średnio na zimowe utrzymanie dróg wydatkowane jest ok. 65 mln zł. rocznie.

 

Obwód Utrzymania Autostrady w Pruszkowie

 • pojemność magazynu soli -  ok. 8300 ton
 • pojemność składowiska soli na OUS – ul. Odlewnicza – ok. 3600 ton
 • ilość sprzętu zimowego (w rozbiciu na rodzaje) w obrębie W-wy – 70 jednostek, w tym:

  - A2: 26 jednostek (w tym: 8 pługo-solarek, 12 pługów, 1 wirnik, 1 równiarka, 2 ładowarki, 2 ciągniki)

- POW- S2, S79, S8 Salomea- w. Opacz: 18 jednostek (w tym: 6 pługosolarek, 8 pługów, 2 ładowarki, 2 nośniki uniwersalne z osprzętem (szczotka lub pług))

    - S8 - Konotopa - Marki: 26 jednostek (w tym: 11 pługosolarek, 11 pługów, 2 ładowarki , 2 ciągniki z osprzętem (szczotka lub pług)).

 • ilość km w rozbiciu na jedną jezdnię – ok. 89 km / 187 km:

 - A2 – 44,77 km / 99km

 - S8 – 22,30 km / 44,60

 - POW + S8 + S79 – 22,01 km / 44km

 

Informacje o warunkach ruchu przez całą dobę

 W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.archiwum.gddkia.gov.pl  w zakładce "Serwis dla kierowców". Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są także pod całodobowym numerem Informacji  Drogowej GDDKIA 19 111.

 

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak ew. posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg.

Po pozyskaniu informacji o godzinie, w której rozpocznie się na przykład opad śniegu, służby drogowe, w newralgicznych miejscach, o dużym natężeniu,  wcześniej czekają na drodze gotowe do działania.

Dla potrzeb operacyjnych zainstalowano ok. 160 kamer oraz 70 stacji meteorologicznych. Z urządzeń tych otrzymywane są następujące dane:

 • podgląd na drogi krajowe;
 • pomiar temperatury i wilgotności powietrza;
 • pomiar temperatury nawierzchni;
 • pomiar siły i kierunku wiatru.

 

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności.  Sprzęty są szerokie - niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno – z prędkości ok. 40 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę, bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch – warto je przepuścić. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak policja czy służba zdrowia – niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

 

Utrudnianie im pracy poprzez np. nieprzepuszczanie  na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Znane są również zdarzenia, których zarówno sprawcami jak i ofiarami byli kierowcy chcący przejechać między płużącym pojazdami.