viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiABudowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego - Nisko

Budowa drogi ekspresowej S19 Granica województw lubelskiego i podkarpackiego - Nisko (w. Zapacz bez węzła)

18 września 2015 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

  • Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km;
  • Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km;
  • Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km. 

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

- STEŚ Etap II wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy drogi S19 odc. granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko węzeł Zapacz wykonany na zlecenie GDDKiA Oddziału w Lublinie przez Arcadis Sp. z o.o. Opracowanie zostało rozpatrzone przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i na podstawie uchwały KOPI zawartej w protokole KOPI nr 17/2012 z dnia 18.10.2012 r, zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zarekomendowany został wariant WS9.

- 02.07.2010 r. umowa z Arcadis Sp. z o.o., na ujednolicenie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-19 na odc. granica województw podkarpackiego i lubelskiego – Sokołów Młp.

- maj 2013 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydał decyzję znak WOOŚ.4200.11.2013.AH-189 z dnia 30.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odc. granica województwa lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Młp. wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 0+000 do km 8+750 dla wariantu przebiegu trasy WS 9 oraz od 8+800 do 51+976 dla wariantu WS 5J. Przedmiotowa decyzja obejmuje  dwa odcinki do tej pory przygotowywane do realizacji oddzielnie, tj. odcinek granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (bez węzła „Zapacz”) dotychczas przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Lublinie oraz odcinek Nisko (wraz z węzłem „Zapacz”) – Sokołów Młp. przygotowywany przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie.

W dniu 28.05.2014 r akta sprawy postępowania zakończonego w/w decyzją zostały przekazane przez RDOŚ w Rzeszowie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w związku ze złożonymi odwołaniami od wydanej decyzji.

 

8 maja 2015 r. wydana została decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska utrzymująca w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odcinku granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Małopolski wg wariantu WS 9 oraz wg wariantu WS 5J.

Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna. Pozwala to na kontynuowanie prac przygotowawczych i opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S19. Koncepcja ta opracowywana jest przez dwa biura projektowe tj. przez firmę SWECO z Krakowa dla odcinka od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Niska (w. Zapacz bez węzła) - długości ok. 8,75 km oraz przez firmę ARCADIS z Warszawy dla odcinka Nisko (w. Zapacz z węzłem)  – Sokołów Młp. (długości ok. 43 km).

 

- umowa nr 2814/171/2014 z dnia 09.10.2014 r. na wykonanie Koncepcji programowej budowy drogi S19 odc. granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz - bez węzła) wraz
z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi zawarta ze SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. (obecnie SWECO Engineering
Sp. z o.o.) wraz z aneksami nr 1-4.

- Koncepcja Programowa – została przekazana w dniu  31.05.2016 r.

- W dniu 27.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Rzeszowie,  na którym rozpatrywana była Koncepcja Programowa budowy drogi S19 odc. granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz - bez węzła).

W dniu 02.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, na którym rozpatrywana była Koncepcja Programowa budowy drogi S19 odc. granica woj. lubelskiego i podkarpackiego – Nisko (węzeł Zapacz - bez węzła). 

 

II. Opis inwestycji 

 

1. Przebieg drogi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z dnia 29.10.2015 r. poz. nr 1734) ustala kierunkowy przebieg całej drogi ekspresowej S-19 jako: (Grodno) granica państwa - Kuźnica - Sokółka - Korycin - Knyszyn - Dobrzyniewo Duże - Choroszcz - Siemiatycze – S12 (Rudnik) …1) S12 (Dąbrowica) - Nisko – A4 (Rzeszów Wschód) …1) A4 (Rzeszów Zachód) - Barwinek - granica państwa (Preszow). Ostateczny przebieg drogi na odcinku gr. województw - Nisko ustalony został w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) wg wariantu WS 9. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 zlokalizowany będzie na terenie województwa lubelskiego, powiatu janowskiego, gmina Janów Lubelski i województwa podkarpackiego, powiatu niżańskiego w gminach Jarocin i Ulanów oraz powiatu stalowowolskiego w gminie Pysznica.

 

2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna S,
- prędkość projektowa –100 km/h,
- prędkość miarodajna – 110 km/h,
- liczba jezdni – 2,
- ilość pasów ruchu – 2x2 (docelowo 2x3 – rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
- szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m,
- szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami 2 x 0,5 m – 5,00 m,
- kategoria obciążenia ruchem – KR7, 
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu – 115 kN/oś,
- pozostałe wymagania – wg postanowień Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia    2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2016r., poz. 124);) oraz innych przepisów i wiedzą techniczną. 

 

3. Etapy i szczegółowy opis 

Zadanie planowane jest do wykonania w podziale na odcinki realizacyjne – zgodnie z ogłoszonym przetargiem na Projektuj i buduj.

 

Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km;

Opis przebiegu:
Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem „Lasy Janowskie” w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej DK19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I.  Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK 19, kierując się przez obszary polno – leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez  łącznik dochodzi  do drogi krajowej nr 19) w węźle Zdziary.
Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Zdziary wraz z węzłem Zdziary, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
Obiekty inżynierskie: 
Planuje się budowę:
- mosty: 2
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 10
- kładka dla pieszych: 1
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 15

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednego węzła drogowego Zdziary” – węzeł typu WB typu „karo” wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła;
MOP-y:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednej pary MOP I Bukowa. MOP rodzaju I pełni funkcję wypoczynkową. Jego podstawowe wyposażenie stanowią stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.
Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.

 

Zadanie „B” od węzła „Zdziary” ( bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości około 9 km;
Opis przebiegu:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem „Zdziary”. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł „Zapacz”, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S-74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła „Rudnik nad Sanem”.
Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Zdziary” do węzła Rudnik nad Sanem”, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
Obiekty inżynierskie: 
Planuje się budowę:
- mosty: 1
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 8
- przepusty ( w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 9

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.

 

Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km.
Opis przebiegu:
Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z drogą krajową nr 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65. 
Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła „Rudnik nad Sanem” do węzła „Nisko Południe”, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.
Obiekty inżynierskie: 
Planuje się budowę:
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła;
- węzeł „Rudnik nad Sanem”, typ węzła WB – „Karo” z dwoma rondami
- węzeł „Nisko Południe”, typ węzła WB - węzeł typu pół-koniczyna
Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
- bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
- przejazdy awaryjne,
- wjazdy awaryjne,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- ogrodzenie drogi ekspresowej;
- system zarzadzania ruchem.

 

IV. Ochrona środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa urządzenia i działania minimalizujące oddziaływanie drogi na otaczające środowisko.

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziaływania akustycznego planowanej drogi ekspresowej S19 przewiduje się zastosowanie ekranów akustycznych na długości około 0,2 km.

Cala droga ekspresowa S19 będzie ogrodzona siatką.

Sukcesywnie wraz z zaawansowaniem prac doprecyzowane zostaną szczegóły rozwiązań i lokalizacji urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczania, wód opadowych, ogrodzeń, przejść dla zwierząt oraz pasów zielni dogęszczającej. Zakończony projekt budowlany podlegał będzie powtórnej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

V. Dodatkowe informacje

Wariant WS 9 przebiegu drogi S-19 nie koliduje z obszarami cennymi przyrodniczo w tym obszarami Natura 2000. Najbliżej tego wariantu zlokalizowane są obszary: Natura 2000 – Lasy Janowskie, Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich,  Park Krajobrazowy Lasy Janowskie oraz rezerwat przyrody Huta.

 

Odcinek S19 Lublin – Rzeszów  znajduje się w załączniku nr 1 Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych  na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 

 

Duża liczba planowanych przejść dla zwierząt wynika z faktu, iż planowana inwestycja przecina korytarz migracyjny zwierzyny - Główny Korytarz Południowo – Centralny GKPdC łączący Roztocze i Puszczę Solską z Lasami Janowskimi

 

Mapa - plan orientacyjny