viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2013

Poszkodowanym przez Alpine z pomocą przychodzi GDDKiA

11-10-2013

GDDKiA odzyskała już dla Skarbu Państwa wszystkie pieniądze z gwarancji bankowych złożonych przez Alpine Bau jako zabezpieczenie kontraktu S5 Kaczkowo-Korzeńsko. Pomaga też odzyskać pieniądze przedsiębiorcom poszkodowanym przez Alpine Bau przy budowie tej inwestycji. Tam, gdzie to możliwe, bezpośrednio wypłaca należne wynagrodzenie - do tej pory kontrahenci poszkodowani przez Alpine przy budowie drogi ekspresowej S5 otrzymali za wykonaną pracę prawie 30 mln złotych, wprost od GDDKIA .

Po odstąpieniu od umowy na budowę drogi ekspresowej S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko z firmą Alpine Bau GmbGH , GDDKiA w ramach przejęcia na siebie odpowiedzialności za wypłaty należności przedsiębiorcom, ogłosiła 21-dniowy termin na składanie wniosków o wypłatę należności. W ramach tego postępowania do GDDKiA zgłosiło się 125 usługodawców i dostawców, którym Alpine Bau GmbH nie wypłaciła należności. Po weryfikacji dokumentów 20 wniosków zostało odrzuconych, natomiast w ramach solidarnej odpowiedzialności wpłynęło 51 wniosków podwykonawców. W interesie poszkodowanych GDDKiA zainterweniowała też wprost u Syndyka Alpine Bau GmbH.

 

Dokonano podziału sposobu wypłat dla: podwykonawców na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 6471 w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności oraz dla usługodawców i dostawców w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. GDDKiA podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu jak najszybsze dokonanie wypłat na podstawie w/w Ustawy.

 

W rezultacie, podwykonawcom pracującym przy budowie S5 odc. Kaczkowo -Korzeńsko,GDDKIA wypłaciła 29 216 732,19 złotych, w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności, natomiast na podstawie w/w Ustawy wypłacono 38,6 tys. zł. jednemu przedsiębiorcy , który dostarczył wszystkie wymagane Ustawą dokumenty – w tym prawomocny nakaz zapłaty.

 

W poznańskim oddziale GDDKiA został powołany zespół, który pomaga poszkodowanym przedsiębiorcom pracującym przy budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko. Do działań zespołu należą m.in. pomoc przedsiębiorcom w skompletowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty należności oraz ich weryfikacja. Ponadto GDDKiA uruchomiła na budowie punkt informacyjny w którym można było pobrać odpowiednie druki zaraz po tym jak firma Alpine Bau GmbH zeszła z budowy. W oddziale kilkakrotnie odbyły się spotkania z zainteresowanymi poszkodowanymi przedsiębiorcami. Na spotkaniach udzielono szczegółowych wyjaśnień.

 

W celu jak najszybszego umożliwienia rozpoczęcia wypłat dla usługodawców i dostawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych GDDKIA dnia 30.08.2013 r. złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o ogłoszenie wtórnej upadłości Alpine Bau GmbH. W związku z przedłużaniem się postępowania w sprawie zgłoszenia wtórnej upadłości dnia 23.09.2013 r. GDDKiA wystąpiła do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o objęcie tego postępowania nadzorem.

 

Ponadto 12.09.2013 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wystosował do syndyka Alpine Bau GmbH w Wiedniu pismo zawierające m.in. interwencje w sprawie podwykonawców, usługodawców/dostawców Alpine Bau GmbH w Polsce, a także na rzecz polskich pracowników tej firmy.

 

WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z PORADNIKA OPUBLIKOWANEGO na stronie internetowej GDDKiA, dotyczącego sposobu dochodzenia przez polskich wierzycieli roszczeń wobec Alpine Bau GmbH w postępowaniu upadłościowym w Austrii. http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/13076/Przewodnik-po-procesie-rejestracji-wierzytelnosci-w-postepowaniu-upadlosciowym-Alpine-Bau-GmbH-w-Austrii

 

 

 

źródło:

GDDKiA

11.10.2013 r.