Poszkodowanym przez Alpine z pomocą przychodzi GDDKiA

GDDKiA odzyskała już dla Skarbu Państwa wszystkie pieniądze z gwarancji bankowych złożonych przez Alpine Bau jako zabezpieczenie kontraktu S5 Kaczkowo-Korzeńsko. Pomaga też odzyskać pieniądze przedsiębiorcom poszkodowanym przez Alpine Bau przy budowie tej inwestycji. Tam, gdzie to możliwe, bezpośrednio wypłaca należne wynagrodzenie - do tej pory kontrahenci poszkodowani przez Alpine przy budowie drogi ekspresowej S5 otrzymali za wykonaną pracę prawie 30 mln złotych, wprost od GDDKIA .Po odstąpieniu od umowy na budowę drogi ekspresowej S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko z firmą Alpine Bau GmbGH , GDDKiA w ramach przejęcia na siebie odpowiedzialności za wypłaty należności przedsiębiorcom, ogłosiła 21-dniowy termin na składanie wniosków o wypłatę należności. W ramach tego postępowania do GDDKiA zgłosiło się 125 usługodawców i dostawców, którym Alpine Bau GmbH nie wypłaciła należności. Po weryfikacji dokumentów 20 wniosków zostało odrzuconych, natomiast w ramach solidarnej odpowiedzialności wpłynęło 51 wniosków podwykonawców. W interesie poszkodowanych GDDKiA zainterweniowała też wprost u Syndyka Alpine Bau GmbH.

 

Dokonano podziału sposobu wypłat dla: podwykonawców na podstawie Kodeksu Cywilnego art. 6471 w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności oraz dla usługodawców i dostawców w oparciu o ustawę z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. GDDKiA podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu jak najszybsze dokonanie wypłat na podstawie w/w Ustawy.

 

W rezultacie, podwykonawcom pracującym przy budowie S5 odc. Kaczkowo -Korzeńsko,GDDKIA wypłaciła 29 216 732,19 złotych, w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności, natomiast na podstawie w/w Ustawy wypłacono 38,6 tys. zł. jednemu przedsiębiorcy , który dostarczył wszystkie wymagane Ustawą dokumenty – w tym prawomocny nakaz zapłaty.

 

W poznańskim oddziale GDDKiA został powołany zespół, który pomaga poszkodowanym przedsiębiorcom pracującym przy budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Kaczkowo - Korzeńsko. Do działań zespołu należą m.in. pomoc przedsiębiorcom w skompletowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do wypłaty należności oraz ich weryfikacja. Ponadto GDDKiA uruchomiła na budowie punkt informacyjny w którym można było pobrać odpowiednie druki zaraz po tym jak firma Alpine Bau GmbH zeszła z budowy. W oddziale kilkakrotnie odbyły się spotkania z zainteresowanymi poszkodowanymi przedsiębiorcami. Na spotkaniach udzielono szczegółowych wyjaśnień.

 

W celu jak najszybszego umożliwienia rozpoczęcia wypłat dla usługodawców i dostawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych GDDKIA dnia 30.08.2013 r. złożyła do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o ogłoszenie wtórnej upadłości Alpine Bau GmbH. W związku z przedłużaniem się postępowania w sprawie zgłoszenia wtórnej upadłości dnia 23.09.2013 r. GDDKiA wystąpiła do Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Wschód o objęcie tego postępowania nadzorem.

 

Ponadto 12.09.2013 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wystosował do syndyka Alpine Bau GmbH w Wiedniu pismo zawierające m.in. interwencje w sprawie podwykonawców, usługodawców/dostawców Alpine Bau GmbH w Polsce, a także na rzecz polskich pracowników tej firmy.

 

WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z PORADNIKA OPUBLIKOWANEGO na stronie internetowej GDDKiA, dotyczącego sposobu dochodzenia przez polskich wierzycieli roszczeń wobec Alpine Bau GmbH w postępowaniu upadłościowym w Austrii. http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/13076/Przewodnik-po-procesie-rejestracji-wierzytelnosci-w-postepowaniu-upadlosciowym-Alpine-Bau-GmbH-w-Austrii

 

 

 

źródło:

GDDKiA

11.10.2013 r.