viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Wypowiedziany kontrakt na A4 Tarnów-Dębica. Kontynuacja z innym wykonawcą.

25-07-2012

Konsorcjum firm: SIAC Construction Ltd, PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A., mimo zeszłotygodniowych deklaracji, nie wywiązywało się z zapisów kontraktowych, przestało realizować budowę autostrady A4 Tarnów-Dębica i zażądało niezgodnego z prawem zwiększenia wartości kontraktu o 200 mln złotych. Doprowadziło to do zerwania umowy między konsorcjum a Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcją Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie podjęte zostaną analogiczne działania, jak m.in. przy budowie A2 Stryków-Konotopa czy A4 Brzesko – Wierzchosławice, gdzie po wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu wykonawcy została wyłoniona nowa firma, która przejęła budowę drogi.

 

Procedurę wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych GDDKiA rozpocznie niezwłocznie, tak by zakończenie prac na 35-kilometrowym odcinku Tarnów (w.Krzyż) - Dębica Pustynia było możliwe do końca 2013 roku.

 

Dotychczasowy wykonawca robót stał się niewypłacalny. Nie tylko nie mógł uregulować wymagalnych zobowiązań finansowych, ale zapaść finansowa spowodowała całkowitą niemożność prowadzenia jakichkolwiek robót. Lawinowo narastały wezwania o płatność dla podwykonawców. Tylko te będące w trakcie wyjaśniania przez GDDKiA opiewają na kwotę ok. 70 mln, a zaległości Wykonawcy wobec usługodawców i dostawców stanowią kwotę ok. 100 mln zł.

 

Zgodnie z umową i zatwierdzonym Harmonogramem roboty miały zostać zakończone 6 sierpnia 2012r. Na dzień 30 czerwca 2012r. zaawansowanie rzeczowe wyniosło 48%, natomiast upływ czasu 95%.

 

W okresie najbardziej sprzyjającym robotom budowlanym tj. w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2012 wystąpiły bardzo istotne różnice w tempie wykonywanych prac w stosunku do Harmonogramu. Nie tylko nie nastąpiła mobilizacja sił i sprzętu Wykonawcy, ale w tym okresie Wykonawca znacząco zmniejszył zakres wykonywanych robót. Wbrew postanowieniom kontraktu nie wykonywał robót w systemie dwuzmianowym. Zaprzestanie prac doprowadziło do zagrożenia odkształcenia całej konstrukcji a nawet wystąpienia katastrofy budowlanej na obiekcie mostowym – estakadzie E118. Pomimo wezwania GDDKiA, Wykonawca nie usunął zagrożenia przez co GDDKiA została zmuszona do zrealizowania tych robót w ramach wykonania zastępczego oraz całkowitego sfinansowania tych robót. 

 

Zmiana wykonawcy, w czasie realizacji inwestycji, nie jest dla inwestora sytuacją komfortową, jednak, jak pokazuje przykład chociażby autostrady A2 Stryków-Konotopa, nie jest sytuacją paraliżującą budowę. A2, po której ruch już się odbywa, będzie całkowicie gotowa w połowie października, a na A4 odc. Brzesko-Wierzchosławice mimo, iż umowny termin ukończenia kontraktu mija w styczniu 2013 to już w listopadzie 2012 będzie możliwe oddanie do ruchu jednej jezdni.

 

Będą to kolejne kilometry dróg oddane do użytku w tym roku. Tylko w pierwszym półroczu siec dróg krajowych zwiększyła się o blisko 120 km A i ponad 68 km S. Możemy jeździć już chociażby autostradami A2 z Łodzi do Warszawy, autostradą A1 od Zabrza do Pyrzowic, częścią Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi ekspresowej S11, pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Dąbrówka, drogą ekspresową S5 Poznań - Gniezno, zwana wschodnią obwodnicą Poznania, drogą ekspresową S1 Pyrzowice-Lotnisko, droga ekspresową S7 Gdańsk(A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska). Do końca roku oddamy ponad 600 km dróg szybkiego ruchu, w tym małopolskie i jeden podkarpacki odcinki autostrady A4, autostradę A1 od Strykowa do Kowala oraz drogi ekspresowe: S8 od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do Piotrkowa Trybunalskiego oraz z Wrocławia do Oleśnicy i z Oleśnicy do Sycowa, S7 z Kalska do Miłomłyna oraz z Olsztynka do Nidzicy, S17 od w. Witosa do Piask oraz S19 odc. Stobierna - Rzeszów.