viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiABezpieczeństwo ruchu drogowego

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu

Na podstawie analizy policyjnych danych o wypadkach drogowych, w miejscach koncentracji wypadków uznanych za szczególnie niebezpieczne planowane i wykonywane są zabiegi inżynierskie, polegające na przebudowie odcinków dróg i skrzyżowań lub zmianie organizacji ruchu.

Podstawowe zadania to:

 • przebudowa odcinków niebezpiecznych,
 • budowa chodników i ciągów pieszo – jezdnych,
 • przebudowa skrzyżowań, dobudowa pasów do lewoskrętów,
 • budowa zatok autobusowych,
 • objęcie skrzyżowań, przejść dla pieszych sygnalizacją świetlną,
 • poprawa stanu nawierzchni,
 • rozdzielenie kierunków ruchu,
 • wprowadzenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym,
 • ustawianie dodatkowego oznakowania, oświetlenia - budowa wysp azylu dla pieszych, wysp kanalizujących,
 • usunięcie przeszkód stojących zbyt blisko jezdni, które stanowią śmiertelne, zagrożenie w przypadku zjechania z pasa ruchu.

Corocznie prowadzona jest obserwacja oraz usuwanie przeszkód (drzewa, konary drzew), które ograniczają widoczność. Ich usunięcie lub podcinka zwiększają pole widoczności kierowcom.

 

W 2013 roku została przeprowadzona dodatkowa kontrola administrowanej sieci dróg w zakresie limitów prędkości. Zostało wprowadzonych kilka zmian polegających na podniesieniu dopuszczalnej prędkości na odcinkach, na których rzeczywiście zmiany te znajdują uzasadnienie. 

Ważnym zadaniem realizowanym w 2013 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu jest objęcie sygnalizacją świetlną akomodacyjną dwóch skrzyżowań tj.

 1.  skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 569+556 z droga powiatową nr 1342R Sędziszów – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie,
 2. skrzyżowanie drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 572+642 z drogą powiatową nr 1337R – Sędziszów – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie oraz z drogą wojewódzką nr 987 Sędziszów – Kolbuszowa.

 

Zadania realizowane w 2012 roku na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu:

 1. budowa kładki dla pieszych przez drogę krajową nr 4 w m. Dębica,
 2. ustawienie barier betonowych rozdzielających kierunki ruchu na drodze krajowej nr 4 w miejscowości Kraczkowa w km 609+660 - 611+520,
 3. budowa zatok przy drodze krajowej nr 77 w miejscowości Karczmiska w km 35+400,
 4. budowa chodnika przy drodze krajowej nr 84 w miejscowości Stefkowa 28+590 - 29+297.

 

W 2011 roku na drogach krajowych województwa podkarpackiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu zostały wykonane między innymi następujące zadania:

 1. przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w km 467+223 – 468+530 z drogą gminną w miejscowości Nowa Wieś,
 2. budowa przejścia dla pieszych pod drogą krajową nr 28 w km 248+160 – 248+245 w Rymanowie,
 3. budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 9 i nr 28 w miejscowościach Jadachy, Iskrzynia, Targowiska, Łężany, Dukla, Lipowica, Trzciana, Tylawa, Nowosielce, Pisarowce, Sanok.