viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Próbne obciążenie mostu autostradowego na A4

23-05-2012

W dniu dzisiejszym, tj. 23 maja br. rozpoczęto próbne obciążenie mostu autostradowego zlokalizowanego na odcinku autostrady A4 węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód. Próby mają na celu sprawdzenie czy rzeczywiste, zmierzone ugięcia konstrukcji są zgodne z wartościami zawartymi w projektach.

 

Próbne obciążenie wykonywane jest przy użyciu 16 samochodów ciężarowych, z których każdy załadowany piaskiem lub innym materiałem balastowym waży 38 ton. Ładunek wymaga specjalnego załadowania, tak aby uzyskać odpowiednie naciski na osie pojazdów. Przy wykorzystaniu wszystkich 16 pojazdów nacisk wynosi 600 ton. Pomiarów dokonuje instytut badawczy Politechniki Rzeszowskiej.

GDDKiA  GDDKiA 

Budowa mostu, który poddawany jest próbnemu obciążeniu, rozpoczęła się w marcu 2010 r. w m. Nowa Wieś, w ramach budowanej autostrady A4. Most ma 512 m długości. Przeszkody, które pokonuje, to rzeki Wisłok i Mrowla oraz DK19. To pierwszy tak duży obiekt mostowy w tym rejonie. Co również specyficzne dla tej konstrukcji, zastosowane zostały tu jedne z najdłuższych w kraju przęseł, mające długość około 60 m. Ponadto przeprawa wyróżnia się tym, że jest jedną z największych w Polsce, na których zastosowano technologię tzw. nasuwania podłużnego, polegającego na wcześniejszym przygotowaniu poszczególnych elementów ustroju nośnego, a następnie nasuwaniu ich na filary. Metoda ta nie jest bardzo powszechna w Polsce, dlatego przebieg tej części prac był szczególnie interesujący tak dla specjalistów jak i laików.

 

Operacja nasuwania 60-metrowych przęseł z 42-metrowymi awanbekami (dziobami montażowymi) odbywała się poprzez przesuwanie ich po podporach z kierunku zachodniego na wschód. Nasuwanie podłużne dało możliwość przygotowania ustroju nośnego w miejscu, gdzie było to bezpieczne i wygodne. Taka organizacja działań sprzyjała też szybszemu przebiegowi prac. Gotowe elementy konstrukcji były przesuwane z tego samego miejsca na podpory. Uniknięcie konieczności budowy rusztowań dla całego obiektu umożliwiło prowadzenie prac budowlanych bez konieczności zamykania zlokalizowanej poniżej DK19 a ruch pojazdów odbywał się bez większych utrudnień.

 

Most, który powstał na tym odcinku A4 tworzą znajdujące się obok siebie dwa obiekty, które będą prowadzić ruch w przeciwnych kierunkach. Tworzą go dwie nitki o długości 512 m i szerokości 19,10 m (w tym jezdnia – 3 x 3,75 m, pas włączenia/wyłączenia - 3,50 m, opaska - 0,80 m). Na ustrój nośny składają się dwie niezależne dziewięcioprzęsłowe belki ciągłe o przekroju skrzynkowym betonowym sprężonym kablami.

 GDDKiA 

Wykonawcą robót na tym odcinku A4 jest Mostostal Warszawa, który współpracował na budowie z firmą Mosty Gdańsk- projektantem technologii nasuwania. Nasuwanie całego ustroju niosącego zostało zakończone w lipcu 2011r.