viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWydziały i rejony

Budynek I

ul. Legionów 20, 35-959 lub 35-111 Rzeszów

tel. +48 17 853 40 71...74

fax: +48 17 862 39 15

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

 

W związku ze zmianą siedziby Rejonów GDDKiA: Rzeszów i Przemyśl (dotychczas Rejon Jarosław z/s w Żurawicy) informujemy, że wszelką korespondencję kierowaną do w/w Rejonów można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibach Rejonów (Rejon Rzeszów zlokalizowany w Obwodzie Utrzymania Autostrady Rzeszów przy węźle autostradowym Rzeszów Zachód, adres: 36-054 Mrowla 400 oraz Rejon Przemyśl zlokalizowany w Obwodzie Utrzymania Autostrady Przemyśl przy węźle autostradowym Przemyśl, adres: Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)

 

Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych D1 

Jarosław Janowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 260

e-mail: jjanowski@gddkia.gov.pl

 

Piotr Assmann - Stanowisko ds. BHP i PPOŻ. 

Specjalista

tel. +48 17 853 40 71 wew. 286

e-mail: passmann@gddkia.gov.pl

 

Wydział Technologii i Jakości Budowy dróg - Laboratorium Drogowe D2 z siedzibą na ul. Rejtana 8A, tel.: +48 17 850 18 41

 

Damian Puchała – Naczelnik Wydziału/Pełnomocnik ds. Technologii

e-mail: dpuchala@gddkia.gov.pl

 

Agnieszka Dumańska – Z-ca Naczelnika Wydziału/Kierownik Zespołu Betonu i Materiałów Wiążących

e-mail: adumanska@gddkia.gov.pl 

 

 

Wydział Zamówień Publicznych D3 

Jolanta Rożek - Naczelnik Wydziału 

tel. +48 17 853 40 71 wew. 256

e-mail: jrozek@gddkia.gov.pl

 

Agnieszka Sroczyk - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 256

e-mail: asroczyk@gddkia.gov.pl
 

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej D4 

Lucyna Więcek - Radca Prawny 

tel. +48 17 853 40 71 wew. 223

e-mail: lwiecek@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Komunikacji D5 

Joanna Rarus - Specjalista

tel. +48 17 853 40 71 wew. 211

e-mail: jrarus@gddkia.gov.pl

 

Bartosz Wysocki

tel. +48 17 853 40 71 wew. 211

e-mail: bwysocki@gddkia.gov.pl

 

Stanowisko ds. Gwarancji D6 

Jerzy Polanowski

tel. +48 17 853 40 71 wew. 226

e-mail: jpolanowski@gddkia.gov.pl 

 

Wydział Dróg i Sieci Drogowej Z1 

Andrzej Smyrski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 231

e-mail: asmyrski@gddkia.gov.pl

 

Tomasz Buczkowski - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 231

e-mail: tbuczkowski@gddkia.gov.pl

 

Józef Hul – Kierownik Zespołu ds. działań na sieci drogowej

tel. +48 17 853 40 71 wew. 267

e-mail: jhul@gddkia.gov.pl

 

Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem Z2 

Sylwester Chanowski - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 215

e-mail: schanowski@gddkia.gov.pl

 

Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego Z3 

Grzegorz Kaczor - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 229

e-mail: gkaczor@gddkia.gov.pl

 

Wydział Mostów Z4 

Marek Sowa - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 257

e-mail: msowa@gddkia.gov.pl

 

Adam Kierepka - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 288

e-mail: akierepka@gddkia.gov.pl

 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Z5  

Andrzej Sura - Kierownik Zespołu

tel. +48 17 853 40 71 wew. 243

e-mail: asura@gddkia.gov.pl

 

Wydział Finansowo-Księgowy F1 

Sławomir Sitarz - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 224

e-mail: slawomirsitarz@gddkia.gov.pl

 

Dorota Skoczylas - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 225

e-mail: dskoczylas@gddkia.gov.pl

 

Wydział Administracji F2 

Zbigniew Zieliński - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 218

e-mail: zzielinski@gddkia.gov.pl

 

Tadeusz Baran - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 216

e-mail: tbaran@gddkia.gov.pl

 

Wydział Planowania F3

Grzegorz Kloc - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 853 40 71 wew. 238

e-mail: gkloc@gddkia.gov.pl 

 

 

Budynek II

ul. Sikorskiego 49 C, 35-959 Rzeszów

tel. sekretariatu: +48 17 229 15 20

 

Wydział Dokumentacji I1 

Joanna Sowa - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 229 15 20 wew. 56

e-mail: jsowa@gddkia.gov.pl

 

Wydział Środowiska I2 

Przemysław Baran - Naczelnik Wydziału

tel. +48 17 229 15 20 wew. 75

e-mail: pbaran@gddkia.gov.pl 
 

Wydział Nieruchomości I3 

Mariusz Moskwa - Z-ca Naczelnika Wydziału

tel. +48 17 230 27 20 wew. 66

e-mail: mmoskwa@gddkia.gov.pl

 

Wydział Monitorowania Inwestycji I4 

Dariusz Kobosz - Naczelnik Wydziału

tel. 17 229 15 20 wew. 33

e-mail: dkobosz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 w, Rzeszów Płd. - w. Babica oraz rozliczenie S19 w. Świlcza - w. Rzeszów Południe KP-1

Piotr Pomykała - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 32 wew. 54

e-mail: ppomykala@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Kamień - w. Sokołów Młp. Północ oraz rozliczenie S19 Sokołów Młp. Północ - Stobierna KP-2

Aleksander Trzciniecki - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 36 wew. 58

e-mail: atrzciniecki@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Podgórze - Kamień, w. Nisko Pd. - w. Podgórze oraz rozliczenie A4 na odc. Jarosław Węzeł Wierzbna - Radymno i A4 odc. Radymno - Korczowa KP-3

Elżbieta Medyńska - Kierownik projektu 

tel. +48 17 230 27 27 wew. 41

e-mail: emedynska@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Lublin - Rzeszów odc. w. Rudnik nad Sanem - w. Nisko Pd, odc. w. Zdziary - w. Rudnik nad Sanem oraz odc. w. Lasy Janowskie - w. Zdziary KP-4

Adam Siry - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 73

e-mail: asiry@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu DK nr 28 KP-5

Wiesław Roszkowicz - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 53

e-mail: wroszkowicz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: DK77 Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska KP-6

Jacek Milczanowski - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 82

e-mail: jmilczanowski@gddkia.gov.pl

 

Kontynuacji budowy i rozliczania: Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu dk nr 4 oraz rozliczenie kontraktu: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odc. Rzeszów - Jarosław KP-7

Mariusz Montusiewicz - Kierownik projektu 

tel. +48 17 229 15 20 wew. 63

e-mail: mpmontusiewicz@gddkia.gov.pl

 

Przygotowanie, realizacja i rozliczenie: Rozbudowa dk28 odc. Przemyśl - Medyka KP-8

Krzysztof Winiarski - Kierownik projektu

tel. +48 17 229 15 20

e-mail: kwiniarski@gddkia.gov.pl 

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Węzeł Rzeszów – Barwinek odc. węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem) KP-9

Wyszyńska Kinga – Kierownik projektu

 

 

Przygotowanie, budowa i rozliczenie: S19 Węzeł Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Iskrzynia (z węzłem)  - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) KP-10

Szanecki Michał  – Kierownik Projektu

 

 

Rejon w Przemyślu

Zbigniew Kowal - Kierownik Rejonu

Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno (OUA Przemyśl przy węźle Przemyśl)
tel. +48 16 307 32 81...83  

fax. +48 16 307 32 80 

e-mail: przemysl@gddkia.gov.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Rejonu można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibie Rejonu GDDKiA Przemyśl zlokalizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Przemyśl przy węźle autostradowym Przemyśl (adres: Skołoszów, ul. Przemyska 12, 37-550 Radymno)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)

 

Rejon w Krośnie

Henryk Kalisz - Kierownik Rejonu

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno
tel. +48 13 432 34 84

fax: +48 13 436 35 16

e-mail: krosno@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Lesku

Piotr Janus - Kierownik Rejonu

ul. Przemysłowa 16, 38-600 Lesko
tel. +48 13 469 80 11

fax: +48 13 468 88 51

e-mail: lesko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Nisku

Ewa Fietko - p.o. Kierownika Rejonu

ul. Nowa 40, 37-400 Nisko
tel. +48 15 841 54 12

fax: +48 15 841 22 13

e-mail: nisko@gddkia.gov.pl

 

Rejon w Rzeszowie

Kazimierz Pelc - Kierownik Rejonu

36-054 Mrowla 400 (OUA Rzeszów przy węźle Rzeszów Zachód)
tel. +48 17 711 05 12

fax: +48 17 711 05 13

e-mail: rejon.rzeszow@gddkia.gov.pl

 

Wszelką korespondencję kierowaną do Rejonu można składać:

- listownie lub osobiście w siedzibie Rejonu GDDKiA Rzeszów zlokalizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady Rzeszów przy węźle autostradowym Rzeszów Zachód (adres: 36-054 Mrowla 400)

- listownie lub osobiście w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (adres: ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów)