Liczba gości: 19928
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA! II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTUWAGA! ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WYKONAWCÓW
UWAGA! I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań: Zadanie nr 1 - Rejon w Bożej Woli; Zadanie nr 2 - Rejon w Garwolinie; Zadanie nr 3 - Rejon w Grójcu; Zadanie nr 4 - Rejon w Mińsku Maz.; Zadanie nr 5 - Rejon w Mławie; Zadanie nr 6 - Rejon w Ostrołęce; Zadanie nr 7 - Rejon w Ostrowi Maz.; Zadanie nr 8 - Rejon w Ożarowie Maz.; Zadanie nr 9 - Rejon w Płocku; Zadanie nr 10 - Rejon w Płońsku; Zadanie nr 11 - Rejon w Przasnyszu; Zadanie nr 12 - Rejon w Radomiu; Zadanie nr 13 - Rejon w Siedlcach; Zadanie nr 14 - Rejon w Zwoleniu
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA! IV ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Całoroczne kompleksowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 14 zadań: Zadanie nr 1 - Rejon w Bożej Woli; Zadanie nr 2 - Rejon w Garwolinie; Zadanie nr 3 - Rejon w Grójcu; Zadanie nr 4 - Rejon w Mińsku Maz.; Zadanie nr 5 - Rejon w Mławie; Zadanie nr 6 - Rejon w Ostrołęce; Zadanie nr 7 - Rejon w Ostrowi Maz.; Zadanie nr 8 - Rejon w Ożarowie Maz.; Zadanie nr 9 - Rejon w Płocku; Zadanie nr 10 - Rejon w Płońsku; Zadanie nr 11 - Rejon w Przasnyszu; Zadanie nr 12 - Rejon w Radomiu; Zadanie nr 13 - Rejon w Siedlcach; Zadanie nr 14 - Rejon w Zwoleniu
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.31.2017
Termin realizacji: Proponowany termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia wydania pierwszego polecenia utrzymania, na którykolwiek asortyment, dla każdego z zadań.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 550 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Zadanie 2 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Zadanie 3 – 370 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy
zł 00/100)
Zadanie 4 – 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy zł 00/100)
Zadanie 5 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Zadanie 6 – 340 000,00 zł ( słownie: trzy czterdzieści tysięcy zł 00/100)
Zadanie 7 – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100)
Zadanie 8 – 730 000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy zł 00/100)
Zadanie 9 – 520 000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
Zadanie 10 – 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
Zadanie 11 – 370 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Zadanie 12 – 470 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Zadanie 13 – 460 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Zadanie 14 – 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60% = 60 pkt
Jakość bud – 10% = 10 pkt
Okres gwarancji – 10% = 10 pkt
Norma emisji spalin – 10% = 10 pkt
Jakość zud – 10% = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w zakresie prac proceduralnych: Jolanta Machowska
Tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-08-22 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 22.08.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacje zawierające zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postepowanie w zakresie zadania: 4, 5, 12, 14 gdyż oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie ww. zadań.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1 - Wardex Andrzej Warda, Słupno, ul. Żeromskiego 112, 05-250 Radzymin
Zadanie 2 - ALDIAN Jacek Wysocki, Uścieniec 20, 08-450 Łaskarzew
Zadanie 3 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec (Lider konsorcjum), DROGMAR Mariola Kulkowska, ul. Graniczna 21, 05-600 Grójec, Firma Usługowo-Handlowa ROWTERN Robert Nogal, Franciszków 1A, 05-650 Chynów
Zadanie 6 - Konsorcjum firm: Transport Towarowy „SZABŁOWSKI S.C.” Hanna Szabłowska, Michał Szabłowski, Małgorzata Piórkowska, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Małkińska 9, Przedsiębiorstwo „MIK” Roboty Ziemne i Drogowe Sp. z o.o., 09-140 Kossobudy, ul. Kossobudy 7
Zadanie 7 - Konsorcjum firm: Transport Towarowy „SZABŁOWSKI S.C.” Hanna Szabłowska, Michał Szabłowski, Małgorzata Piórkowska, ul. Małkińska 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka; DRÓG-POL Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane Marzena Ryś,
ul. Zachodnia 30B lok. 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zadanie 8 - Konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski, ul Południowa 17/19 i Gnom Sp. z o.o., 92-518 Łódź, ul. Techniczna 20
Zadanie 9 - Konsorcjum firm w składzie: Gnom Sp. z o.o., 92-518 Łódź, ul. Techniczna 20; Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., 97-300 Piotrków Trybunalski,
ul Południowa 17/19
Zadanie 10 - Wardex Andrzej Warda, Słupno, ul. Żeromskiego 112, 05-250 Radzymin
Zadanie 11 - Konsorcjum firm w składzie: PHU Urbanowski Zenon Urbanowski,
ul. Przasnyska 75, 06-200 Maków Mazowiecki i WIESTAR Sp. z o.o., ul. Podleśna 42/19,
01-673 Warszawa i Abramss Sp. z o.o. ul. Zgoda 13/62, 00-012 Warszawa (dawniej: SISTEMA HITS Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4a/19, 30-404 Kraków)
Zadanie 13 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.,
ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów
Cena: Zadanie 1 - 62 994 343,85 zł brutto
Zadanie 2 - 49 476 779,15 zł brutto
Zadanie 3 - 49 972 630,65 zł brutto
Zadanie 6 - 34 989 406,93 zł brutto
Zadanie 7 - 43 922 452,53 zł brutto
Zadanie 8 - 71 984101,26 zł brutto
Zadanie 9 - 53 242 564,70 zł brutto
Zadanie 10 - 43 334 735,71 zł brutto
Zadanie 11 - 45 784 110,91 zł brutto
Zadanie 13 - 63 317 845,43 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 - 07.11.2017 r
Zadanie 2 - 19.10.2017 r
Zadanie 3 - 02.10.2017 r
Zadanie 6 - 21.12 2017 r
Zadanie 7 - 17.11.2017 r
Zadanie 8 - 10.10.2017 r
Zadanie 9 - 16.10.2017 r
Zadanie 10 - 07.11.2017 r
Zadanie 11 - 08.03.2018 r.
Zadanie 13 - 20.10.2017 r
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 3
Zadanie 2 - 3
Zadanie 3 - 1
Zadanie 6 - 2
Zadanie 7 - 3
Zadanie 8 - 4
Zadanie 9 - 5
Zadanie 10 - 2
Zadanie 11 - 2
Zadanie 13 - 2
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - 62 994 343,85 zł brutto
Zadanie 2 - 49 476 779,15 zł brutto
Zadanie 3 - 49 972 630,65 zł brutto
Zadanie 6 - 34 989 406,93 zł brutto
Zadanie 7 - 43 922 452,53 zł brutto
Zadanie 8 - 71 984101,26 zł brutto
Zadanie 9 - 53 242 564,70 zł brutto
Zadanie 10 - 43 334 735,71 zł brutto
Zadanie 11 - 45 784 110,91 zł brutto
Zadanie 13 - 63 317 845,43 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - 121 879 039,72 zł brutto
Zadanie 2 - 71 239 599,68 zł brutto
Zadanie 3 - 49 972 630,65 zł brutto
Zadanie 6 - 40 439 880,96 zł brutto
Zadanie 7 - 58 691 591,43 zł brutto
Zadanie 8 - 110 822 416,54 zł brutto
Zadanie 9 - 69 213 899,70 zł brutto
Zadanie 10 - 57 469168,92 zł brutto
Zadanie 11 - 47 881 136,61 zł brutto
Zadanie 13 - 73 163 202,75 zł brutto
drukuj