Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
  • Raporty i mapy


Zgodnie z zarządzeniem nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 czerwca 2014 r. prowadzone są coroczne kontrole stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na całej sieci dróg krajowych.

Kontrole dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego są elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego i należą do grupy działań i środków prewencyjnych stosowanych przez zarządy dróg. Do grupy tej należą także: audyt brd (ABRD), ocena oddziaływania na brd (OBRD) oraz klasyfikacja odcinków niebezpiecznych dróg (KON).

Kontrola dróg ma na celu identyfikację zagrożeń i źródeł zagrożeń na sieci komunikacyjnej, co pozwoli na wdrożenie efektywnych środków poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz podniesienie standardów sieci drogowej.

 

Poniżej prezentujemy opracowania analizy stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych województwa łódzkiego administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Raport 2004 (pdf) (3 MB) - dotyczy okresu lat 1999 do 2004

Raport 2006 (pdf) (538.0 kB) - dotyczy lat 2005 i 2006

Raport 2010 (pdf) (1737 kB) - dotyczy lat 2009 i 2010

Raport 2013 (pdf) (6,8MB) -  dotyczy lat  2011-2012

 

Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych województwa łódzkiego (pdf 6,76 MB) -  mapa dotyczy lat 2009 i 2010