Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu JNI 35008200 w KM 63+835 w ciągu drogi S12s w m. Kolonia Dys Południe


Termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2020 r.