Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł "Zielona Góra Południe” – węzeł „Niedoradz”.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł „Zielona Góra Południe” – węzeł „Niedoradz” w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):

 

  1. Racula Zachód” kat. III w km 197+826 - strona prawa,
  2. Racula Wschód” kat. II w km 197+826 - strona lewa.

 

 

GDDKiA GDDKiAUnieważnienie postepowania na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 na odcinku: węzeł „Zielona Góra Południe” – węzeł „Niedoradz” w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):„Racula Zachód” kat. III w km 197+826 - strona prawa, oraz „Racula Wschód” kat. II w km 197+826 - strona lewa.

 

 

GDDKiA 

 

Wyjaśnienia nr 2,Odpowiedz na pytania do przetargu 

 

 

 

GDDKiA 

Wydłużenie terminu składania ofert

 

 

 

GDDKiA 

 

Wyjaśnienia nr 1 - Odpowiedź na pytania do przetargu 

 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie o przetargu 

 

 

GDDKiA 

 

Informacja o Warunkach Przetargu

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1a do IWP - Umowa_wzór 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1b do IWP - Umowa_wzór 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2a do IWP - Formularz Oferta 

 

 

GDDKiA 

Załącznik nr 2b do IWP - Formularz Oferta 

 

 

 

GDDKiAZałącznik nr 3a do IWP - OPF Obiekt I Racula Zachód 

 

 

 

ZGDDKiAałącznik nr 3b do IWP - OPF Obiekt II Racula Wschód 

 

 

 

 

GDDKiAZałącznik nr 4 do IWP - Mapa z terenem MOP_Racula Wschód i Zachód 

 

 

 

 

GDDKiAZałącznik nr 5a do IWP - spis zawartości 

 

 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 5b do IWP - spis zawartości 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 6 do IWP - Standard utrzymania terenu MOP 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 7 do IWP - Prognoza ruchu S3