Dostawa materiałów niezbędnych do zabezpieczenia przestrzeni pomiędzy obiektami na rozdzielonych obiektach mostowych usytuowanych w ciągu dróg dwujezdniowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

 Umowa 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik do Umowy

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy