Ogłaszamy kolejny przetarg. Ekrany na A1

Przedmiotem zamówienia jest montaż ekranów akustycznych na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Do 8 stycznia 2020 r. czekamy na oferty. • Wczoraj wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych: pisaliśmy o tym tutaj
 • Dzisiaj rusza przetarg na montaż ekranów na odcinku drogowym
 • Nie zwalniamy i realizujemy plan

Jak będziemy oceniać oferty?

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,

- termin realizacji - 10%,

- cena - 60%.

 

Zadanie dla wykonawcy

Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych w km trasy zasadniczej od km 416+500 do km 437+800:

 • odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna)
  w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
 • montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
 • montaż wypełnień ekranów akustycznych;
 • montaż drzwi ewakuacyjnych;
 • uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
 • uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
 • roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
 • utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

Ile czasu na realizację?

Zamawiający wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie 5 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Termin realizacji robót stanowi kryterium oceny ofert.

 

Wcześniej o tym pisaliśmy:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35762/Podpisujemy-umowy-niezbedne-do-udostepnienia-A1