viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Obwodnica Częstochowy coraz bliżej. Znamy kolejne rozstrzygnięcia

21-11-2019

Wkrótce ruszy montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych na odcinku autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Dzisiaj wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę.

  • Znamy najkorzystniejszą ofertę w ostatnim przetargu przed oddaniem do ruchu obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1
  • Będzie to piąta umowa, którą podpiszemy z wykonawcami przed dopuszczeniem tej trasy do ruchu.
  • Przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1

Umowa na montaż ekranów akustycznych obiektach mostowych

W ramach tej umowy wykonawca będzie miał równie wykonanie obsługi geodezyjnej, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

 

Na ogłoszone 30 października 2019 r. postępowanie przetargowe wpłynęły cztery oferty:

1. Flora Bis Sp. z o.o. - 3 046 037,19 zł

2. Wonat Sp. z o.o. - 3 479 467,05 zł

3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. - 3 890 428,75 zł

4. World Acoustic Group S.A. - 2 332 450,16 zł

 

Najtańsza oferta firmy World Acoustic Group S.A. został odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. – Wykonawca został  wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny złożonej oferty i nie odniósł się do niniejszego wezwania.

 

Najkorzystniejsza oferta

Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Flora Bis Sp. z o.o. z Krzepic, oferującą wykonanie zadania za ponad 3 miliony złotych, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 563 972,16 zł. Przypominamy, że przyjęliśmy kryteria oceny ofert w postaci ceny, która stanowiła 60%, oraz przedłużenia okresu gwarancji, w wadze 40%.

 

Pięć umów przed dopuszczeniem do ruchu

Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20 km odcinek autostrady A1 do tej pory zawarliśmy już umowy:

  1. 25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
  2. 31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia
  3. 8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  4. 14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych 
  5. początek grudnia 2019 r. (przy braku odwołań) na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych

 

Wykonawcom realizującym wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu ogrodzenia udostępniliśmy teren budowy w zakresie wykonywanych robót odpowiednio 19 i 13 listopada.

Dzisiaj tj. 21 listopada br. plac budowy udostępniamy wykonawcy odpowiedzialnemu za montaż barier ochronnych.

 

Podtrzymujemy deklaracje w sprawie udostępnienia A1 koło Częstochowy

Roboty zabezpieczające na trasie głównej na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia znajdują się już w końcowej fazie.

 

Pomimo wystąpienia nieprzewidzianych poprawek po poprzednim wykonawcy skutkujących wydłużeniem czasu ukończenia robót zabezpieczających na kontrakcie o 38 dni, tj. z 15 listopada na 23 grudnia 2019 r. realne jest dotrzymanie wcześniej składanych deklaracji.

 

Mobilizacja wykonawcy robót zabezpieczających oraz deklaracje wykonawców, z którymi ostatnio podpisaliśmy umowy na wykonanie ogrodzenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz barier ochronnych, wskazują, że przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1. O postępie prac będziemy informować.

 

Wcześniej o tym pisaliśmy:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35839/Podtrzymujemy-deklaracje-w-sprawie-udostepnienia-A1-kolo-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35815/Zamontujemy-bariery-ochronne-na-A1

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35804/Prawie-20-km-nawierzchni-z-betonu-w-30-dni

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35762/Podpisujemy-umowy-niezbedne-do-udostepnienia-A1