viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Zamontujemy bariery ochronne na A1

14-11-2019

Podpisaliśmy umowę na montaż barier ochronnych na budowanej obwodnicy Częstochowy w ciągu A1. To już przedostatnia umowa przed udostępnieniem jezdni autostrady kierowcom. Ostatnia będzie dotyczyła ekranów - dzisiaj poznaliśmy oferty.

Umowa dotycząca barier ochronnych podpisana

Usługę zrealizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, które zaoferowała wykonanie zadania za ok. 14,5 mln zł, z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wyrok KIO korzystny… ale czas ucieka

Przypominamy, że podpisanie umowy zostało przesunięte w czasie z uwagi na złożenie przez jednego z potencjalnych wykonawców odwołania od wyboru oferty do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO wydała wczoraj korzystny dla GDDKiA wyrok, który umożliwił zakończenie postępowania przetargowego.

 

Czwarta umowa

Aby udostępnić do ruchu ten prawie 20 km odcinek autostrady A1 do tej pory zawarliśmy już umowy:

·         14 listopada 2019 r. na montaż barier ochronnych 

·         8 listopada 2019 r. na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

·         31 października 2019 r. na wykonanie ogrodzenia

·         25 lipca 2019 r. na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.

 

Ostatnia umowa przed dopuszczeniem do ruchu

30 października 2019 r. wystartował przetarg nieograniczony na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych, obsługę geodezyjną, montaż drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych.

 

W przetargu wpłynęły cztery oferty. Najtańszą z nich złożyła firma World Acoustic Group S.A. z Lublina na kwotę 2 332 449,00 zł (brutto), deklarując wydłużenie okresu gwarancji o 2 lata. Najdroższą złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOMIBUD Sp. z o.o. z Borek Szlacheckich na kwotę 3 890 428,75 zł (brutto) deklarując wydłużenie okresu gwarancji o 5 lat. Zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 5 563 972,16 zł. Następnym etapem będzie przeprowadzenie badania i oceny złożonych ofert, co pozwoli na dokonanie wyboru najkorzystniejszej z nich. Kryteria oceny ofert to cena, która stanowi 60%, oraz przedłużenie okresu gwarancji, w wadze 40%.

 

Harmonogram postepowania na montaż ekranów

30 października 2019 r. - wszczęcie postepowania przetargowego

4 listopada 2019 r. - spotkanie z potencjalnymi wykonawcami

14 listopada 2019 r. - termin składania ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania Umowy. Jednocześnie dopuszczamy możliwość zastosowania wypełnienia tymczasowego w zakresie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w terminie 45 dni od daty podpisania.

 

Udostępnienie autostrady

Zarówno awaria wodociągu jak i odwołanie od wyboru oferty na wykonanie barier ochronnych na autostradzie, wpływają bezpośrednio na termin udostępnienia jej do ruchu. Przypomnijmy, że na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 483, podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia wodociągu. Projekt przebudowy wodociągu przygotowany przez firmę Salini obarczony był wadą.

 

Na termin oddania może jeszcze wpłynąć, obecnie rozpatrywane przez Inżyniera Kontraktu, roszczenie wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie z tytułu wystąpienia niezależnych od wykonawcy czynników zakłócających i utrudniających wykonywanie robót na realizowanym kontrakcie