Stabilizacja punktów pomiarowych na podporach i przęsłach mostu granicznego w ciągu drogi krajowej nr 22, w km 0+000 nad rzeką Odrą, w m. Kostrzyn nad Odrą, wraz z wykonaniem pomiarów niwelacyjnych raz w roku w okresie od 2019 do 2020 roku.


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie