„Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejon