Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: Część I: „Budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 24 w m. Wierzbno”, Część II: „Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 32 w m. Połupin” oraz „Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 29 w m. Urad”.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ - WAGI na RB 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ - WAGI Nadzór Inwestorski 

 

 

GDDKiA 

 

FORMULARZ OFERTOWY_NI - WAGI 

 

 

GDDKiA 

 

FORMULARZ OFERTOWY_NI WAGI - zał nr 1 formularz cenowy 

 

 

GDDKiA 

 

FORMULARZ OFERTOWY_NI WAGI - zał nr 2 potencjał kadrowy 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt UMOWA NA NI - WAGI - Połupin, Urad 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt UMOWA NA NI - WAGI - Wierzbno 

 

 

GDDKiA 

 

Przedmiar robót - wagi 

 

 

GDDKiA 

 

STWiORB zatoka do ważenia dk 32 Połupin 

 

 

GDDKiA 

 

STWiORB zatoka do ważenia dk29 Urad 

 

 

GDDKiA 

 

STWiORB zatoki do ważenia Wierzbno