Rozstrzygnięcie przetargu na dwa odcinki S7 Ostróda - Olsztynek

Najkorzystniejsze oferty w przetargu na budowę odcinka S7 Ostróda - Olsztynek złożyły  firmy:  Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (dawniej Heilit+Woerner  Sp. z o.o.) na zadanie 1 z kwotą 299,2 mln zł oraz Strabag Sp. z o.o.  na zadanie 2  z kwotą 388,5 mln zł. Wykonawcy  chcą zrealizować swoje zadania w  20 miesięcy, oferują też 10 lat gwarancji. Do czasu budowy nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji. Wszyscy uczestnicy przetargu zaproponowali 20-miesięczne terminy zakończenia budowy oraz najdłuższe możliwe gwarancje – 10-letnie. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac.

 

Inwestycja o łącznej długości 20,1 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne: Ostróda Południe - Rychnowo (9,4 km) i  Rychnowo - Olsztynek Zachód (10,7 km). Polegać będzie na budowie dwóch odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska.

 

Zobacz zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zad. 1 Ostróda Południe-Rychnowo

Zad. 2 Rychnowo-Olsztynek

Do pobrania plan orientacyjny S7 Ostróda - Olsztynek