viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2010 i 2011

Obwodnicą Wasilkowa już można jeździć

15-02-2011

 

 14 lutego 2011 r. została oddana do ruchu obwodnica Wasilkowa. Stało się to dokładnie cztery lata po rozpoczęciu jej budowy.

 

Inwestycja była zagrożona w wyniku protestów organizacji pozarządowych, a po skardze Komisji Europejskiej do ETS prace zostały wstrzymane. Dzięki elastyczności w negocjacjach z organizacjami pozarządowymi oraz dobrej woli stron, budowa ruszyła w lutym 2010 roku. Konieczne było wprowadzenie szeregu zmian w projekcie, wydana została nowa decyzja środowiskowa, a pozwolenie na budowę zostało dostosowane do jej warunków. KE wycofała skargę z ETS.

 

W efekcie został zażegnany spór z organizacjami pozarządowymi, uniknięto też procesu z dotychczasowym wykonawcą - w marcu 2010 r. ponownie ruszyły prace budowlane.   

 

Obwodnica to 5 km bezkolizyjnej drogi klasy GP, w granicach obszaru chronionego Natura 2000 .  Inwestycja to  także osiem obiektów inżynieryjnych,  w tym: pięć wiaduktów (w tym kolejowy), jeden tunel i dwa mosty (nad rzeczkami Panerka i Czarna) .

Obwodnica Wasilkowa ma jedną jezdnię,  tylko w rejonie węzłów wjazdowych są dwie jezdnie. Prędkość projektowa 100 km/h, obciążenie 115 kN.   Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Krajowego funduszu drogowego i Budżetu Panstwa. Koszt całkowity inwestycji zamyka się kwotą  około 125 mln zł.,

 

Droga łączy miejscowości Św. Woda (dk 19)  i Sochonie (dk 8), a przez to odciąży Wasilków (a docelowo kiedyś także Białystok)  z ruchu tranzytowego ciężarówek jadących z (i do) przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej.  Obwodnica będzie pełniła tą funkcję aż do chwili, kiedy odciąży ją droga ekspresowa S19 Kuźnica - Sokółka - Korycin -  Knyszyn -  Dobrzyniewo – Choroszcz, czyli przez minimum 6-7 lat (o ile będą pieniądze na to przedsięwzięcie).

 

 

Obwodnica Wasilkowa to również przepusty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, wygrodzenie, oświetlenia na węzłach drogowych, kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczających, dróg dojazdowych.

 

 

 

 

 

Terminarz

 

5 luty 2007 – podpisanie umowy z wykonawcą

 

9 luty 2007 - przekazanie placu budowy i podpisanie umowy na zarządzanie i nadzór

 

14 luty 2007 - rozpoczęcie robót

 

23 sierpień 2007 – zawieszenie robót  na całej długości

 

12  grudzień 2007 - wznowienie robót na części kontraktu (poza Naturą 2000) – ok. 3 km

 

13 sierpień 2008 – zawieszenie robót na budowie obwodnicy Wasilkowa z możliwością zakończenia robót na wiadukcie kolejowym

 

11 grudzień 2008 – wiadukt oddany do użytku

 

30 czerwiec 2009 – wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę

 

5 listopada 2009 – wycofanie wypowiedzenia kontraktu

 

6 listopad – zawarcie aneksu terminowego z określeniem nowego terminu na 30 listopada 2010

 

26 lutego 2010 – wznowienie robót na obwodnicy Wasilkowa

 

30 listopada 2010 – zgłoszenie zakończenia robót zasadniczych

 

8 lutego 2011  – zakończenie prac dodatkowych (ekrany akustyczne) i zgłoszenie do nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji o użytkowaniu obiektu

14 lutego 2011 - Otwarcie obwodnicy 

 

 

Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor białostockiego oddziału wita gości przybyłych na otwarcie  obwodnicy Wasilkowa