viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAInformacje

10-02-2020

Podlaskie obwodnice w Programie 100 Obwodnic

W ogólnopolskim Programie 100 Obwodnic znalazło się pięć z województwa podlaskiego. Są to obwodnice: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg (w ciągu DK8), południowo-wschodnia obw. Augustowa (DK16) oraz południowo – zachodnia obw. Zambrowa (DK63). Nowe obwodnice będą realizowane niezależnie od budowanej sieci dróg ekspresowych, realizowanych w oparciu o Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025)

Część z wpisanych do Programu obwodnic, to zadania, dla których prace przygotowawcze są zaawansowane (Suchowola, Sztabin, Białobrzegi - wszystkie w ciągu DK8), ale też takie, gdzie prace ruszyły niedawno – płd-wsch. Obwodnica Augustowa w ciągu DK16. Z kolei proces przygotowawczy dla obw. Zambrowa w ciągu DK63 dopiero się rozpocznie. Wszystkie wymienione obwodnice są planowane jako drogi jednoprzestrzenne (jedna jezdnia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Obwodnica Suchowoli (15,3 km) i Sztabina (5,7 km)

 

Obie są planowane w ciągu drogi krajowej nr 8 i mają zabezpieczone środki na prace przygotowawcze. Dla tych obwodnic wydano już decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i na obu prowadzone są prace związane z opracowaniem Koncepcji Programowej dla obejścia tych miejscowości.

Planowana data ogłoszenia przetargu P&B - IV kw. 2020 (dla obu obwodnic)

 

Obwodnica Białobrzeg  

 

Planowana obwodnica także leży w ciągu drogi krajowej nr 8 i również posiada zabezpieczone środki na prace przygotowawcze. Ma też wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Białobrzeg jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8 przez miejscowość.

 

Obwodnica Augustowa 

Obwodnica ma powstać w związku z modernizacją DK16 na odcinku Augustów – Ogrodniki (przejście graniczne z Litwą) i podniesieniem jej nośności do 11,5 tony na oś. Podstawowym celem budowy obwodnicy Augustowa jest przekierowanie spodziewanego po modernizacji DK 16 ruchu pojazdów ciężkich - poza Augustów. Obwodnica odciąży też układ komunikacyjny miasta. i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącego układu drogowego w postaci obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz obecnie realizowanej drogi ekspresowej S61.

Obecnie rozpoczęły się już prace przygotowawcze, na które zostały zabezpieczone odpowiednie środki. Aktualnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 

 

 

Obwodnica Zambrowa  

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zambrowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który na kierunku północ-południe obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 63 i 66 przez środek miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zambrowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. 

Prace przygotowawcze dla tej obwodnicy dopiero ruszą.