Podlaskie obwodnice w Programie 100 Obwodnic

W ogólnopolskim Programie 100 Obwodnic znalazło się pięć z województwa podlaskiego. Są to obwodnice: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg (w ciągu DK8), południowo-wschodnia obw. Augustowa (DK16) oraz południowo – zachodnia obw. Zambrowa (DK63). Nowe obwodnice będą realizowane niezależnie od budowanej sieci dróg ekspresowych, realizowanych w oparciu o Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025)Część z wpisanych do Programu obwodnic, to zadania, dla których prace przygotowawcze są zaawansowane (Suchowola, Sztabin, Białobrzegi - wszystkie w ciągu DK8), ale też takie, gdzie prace ruszyły niedawno – płd-wsch. Obwodnica Augustowa w ciągu DK16. Z kolei proces przygotowawczy dla obw. Zambrowa w ciągu DK63 dopiero się rozpocznie. Wszystkie wymienione obwodnice są planowane jako drogi jednoprzestrzenne (jedna jezdnia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

Obwodnica Suchowoli (15,3 km) i Sztabina (5,7 km)

 

Obie są planowane w ciągu drogi krajowej nr 8 i mają zabezpieczone środki na prace przygotowawcze. Dla tych obwodnic wydano już decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i na obu prowadzone są prace związane z opracowaniem Koncepcji Programowej dla obejścia tych miejscowości.

Planowana data ogłoszenia przetargu P&B - IV kw. 2020 (dla obu obwodnic)

 

Obwodnica Białobrzeg  

 

Planowana obwodnica także leży w ciągu drogi krajowej nr 8 i również posiada zabezpieczone środki na prace przygotowawcze. Ma też wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Białobrzeg jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 8 przez miejscowość.

 

Obwodnica Augustowa 

Obwodnica ma powstać w związku z modernizacją DK16 na odcinku Augustów – Ogrodniki (przejście graniczne z Litwą) i podniesieniem jej nośności do 11,5 tony na oś. Podstawowym celem budowy obwodnicy Augustowa jest przekierowanie spodziewanego po modernizacji DK 16 ruchu pojazdów ciężkich - poza Augustów. Obwodnica odciąży też układ komunikacyjny miasta. i będzie stanowiła uzupełnienie istniejącego układu drogowego w postaci obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz obecnie realizowanej drogi ekspresowej S61.

Obecnie rozpoczęły się już prace przygotowawcze, na które zostały zabezpieczone odpowiednie środki. Aktualnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 

 

 

Obwodnica Zambrowa  

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zambrowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który na kierunku północ-południe obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 63 i 66 przez środek miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zambrowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. 

Prace przygotowawcze dla tej obwodnicy dopiero ruszą.