viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Konsultacje społeczne S12 i S74

07-02-2011

Inwestor budowy drogi ekspresowej S12 i S74 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź,

informuje, że Firma ARCADIS Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.:
„Dokumentacja projektowa dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku: Sulejów (S12) – gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego” w ramach opracowywanego Studium Korytarzowego, organizuje spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12 i S74.

Pełna treść ogłoszenia.

Poniżej prezentujemy plan spotkań oraz materiały informacyjne.

Terminarz spotkań informacyjnych dotyczących wariantów przebiegu korytarzy:

drogi ekspresowej S12 na terenach Gmin wymieniono w punktach od 1) do 8) oraz 10);

drogi ekspresowej S74 na terenach Gmin wymieniono w punktach 6), 7), 9) i 10) .

 

1) 14.02.2011 o godzinie 16.00 - dla Gminy Wola Krzysztoporska - w sali nr 5 Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej , ul. Kościuszki 5

2) 14.02.2011 o godzinie 19.00 - dla Miasta Piotrków Trybunalski - w sali nr 1 Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10

3) 15.02.2011 o godzinie 16.00 - dla Gminy Rozprza - w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Longinówce (Longinówka 69)

 

4) 15.02.2011 o godzinie 19.00 - dla Gminy Sulejów - w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie, ul. Konecka 45

5) 16.02.2011 o godzinie 16.00 - dla Gminy Aleksandrów - w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrów 39b

6) 16.02.2011 o godzinie 19.00 - dla Gminy Paradyż - w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29

7) 17.02.2011 o godzinie 16.00 - dla Gminy Mniszków - w sali Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie, ul. Piotrkowska 72

8) 17.02.2011 o godzinie 19.00 - dla Gminy Opoczno - w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4

9) 18.02.2011 o godzinie 16.00 - dla Gminy Żarnów - w Domu Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5

10) 18.02.2011 o godzinie 19.00 - dla Gminy Sławno - w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31


Informacji będzie udzielał Projektant firmy ARCADIS. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Łodzi. W terminie 7 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów przebiegu dróg ekspresowych. Materiały w zapisie cyfrowym są dostępne na serwerach GDDKiA Oddział Łódź oraz ARCADIS pod adresem: www.arcadis.pl/radom
 

 

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące wariantów przebiegu korytarzy dróg ekspresowych S12 i S74 można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres: ARCADIS Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w Radomiu, Al. J. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, przesłać faxem na nr 48 363 07 81 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.radom@arcadis.pl

Formularz wniosku (PDF), formularz wniosku (DOC).
Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Łódź oraz ARCADIS Sp. z o.o.
Uwagi, wnioski i zastrzeżenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.