viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAArchiwum 2005-2008

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla - podpisanie umowy

31-03-2010

 

PODPISANIE UMOWY

Z BUDOWNICZYMI KĘDZIERZYŃSKIEJ OBWODNICY

 

W dniu 5 sierpnia 2008 roku w siedzibie opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa z wykonawcą południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie-Koźlu oraz Bilfinger Berger Polska SA z Warszawy.

 


podpisanie1.jpg

Realizowana obwodnica przebiega południowym obrzeżem miasta włączając się poprzez rondo w istniejącą drogę wojewódzką nr 418 (ul.Głubczycka), poprzez most na rzece Odrze do skrzyżowania z ul. Gliwicką (także rondo). Długość obwodnicy wynosi 3,47 km, a koszt jej wybudowania wyniesie ponad 120 milionów złotych. Roboty powinny ruszyć jeszcze w sierpniu, a droga ma być gotowa za dwa lata.

Obwodnicę zaprojektowano jako jednojezdniową o szerokości 7 metrów (plus pobocza utwardzone 2 x 2 m oraz pobocza gruntowe 2 x 1,25 m).

 

Na odcinku obwodnicy zaprojektowano następujące obiekty mostowe:

 • pięcioprzęsłowy most nad rzeką Odrą (395 m)
 • most nad potokiem  Lineta (długość 13,8 m)
 • most nad potokiem Golka (17 m)
 • wiadukt nad ul. Raciborską (14,86 m)

 

Wykonane zostaną również następujące roboty :

 • przełożenie koryt istniejących cieków (potok Lineta, potok  Golka oraz rzeki Kłodnicy),
 • kanalizacja deszczowa o długości 3,6 km,
 • budowa ekranów akustycznych na długości 0,9 km,
 • przepusty drogowe pod drogami gospodarczymi,
 • drogi gospodarcze zapewniających dojazd do działek rolnikom i innym użytkownikom,
 • oświetlenie skrzyżowań,
 • przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji, kabli telekomunikacyjnych  i energetycznych, urządzeń energetycznych.
 • budowa stacji meteo.

 

Obwodnica południowa pozwoli wyprowadzić poza dzielnice Koźla ruch tranzytowy oraz z zakładów chemicznych znajdujących się na terenie miasta. Droga pozwoli znacznie usprawnić komunikację między dzielnicami Kędzierzyna-Koźla i rozładuje tworzące się korki. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na końcowy odcinek południowej obwodnicy od ulicy Głubczyckiej do drogi krajowej nr 45.

Południowy odcinek, to tylko część całej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Na lata 2011-13 zaplanowano budowę jej północnej, 12-kilometrowej części. Będzie ona realizowana wraz z obwodnicą Ujazdu. Całkowity koszt obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (południowa i północna część), to około 400 milionów złotych.