Obwodnica Kędzierzyna-Koźla - podpisanie umowy


 

PODPISANIE UMOWY

Z BUDOWNICZYMI KĘDZIERZYŃSKIEJ OBWODNICY

 

W dniu 5 sierpnia 2008 roku w siedzibie opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa z wykonawcą południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie-Koźlu oraz Bilfinger Berger Polska SA z Warszawy.

 


podpisanie1.jpg

Realizowana obwodnica przebiega południowym obrzeżem miasta włączając się poprzez rondo w istniejącą drogę wojewódzką nr 418 (ul.Głubczycka), poprzez most na rzece Odrze do skrzyżowania z ul. Gliwicką (także rondo). Długość obwodnicy wynosi 3,47 km, a koszt jej wybudowania wyniesie ponad 120 milionów złotych. Roboty powinny ruszyć jeszcze w sierpniu, a droga ma być gotowa za dwa lata.

Obwodnicę zaprojektowano jako jednojezdniową o szerokości 7 metrów (plus pobocza utwardzone 2 x 2 m oraz pobocza gruntowe 2 x 1,25 m).

 

Na odcinku obwodnicy zaprojektowano następujące obiekty mostowe:

 • pięcioprzęsłowy most nad rzeką Odrą (395 m)
 • most nad potokiem  Lineta (długość 13,8 m)
 • most nad potokiem Golka (17 m)
 • wiadukt nad ul. Raciborską (14,86 m)

 

Wykonane zostaną również następujące roboty :

 • przełożenie koryt istniejących cieków (potok Lineta, potok  Golka oraz rzeki Kłodnicy),
 • kanalizacja deszczowa o długości 3,6 km,
 • budowa ekranów akustycznych na długości 0,9 km,
 • przepusty drogowe pod drogami gospodarczymi,
 • drogi gospodarcze zapewniających dojazd do działek rolnikom i innym użytkownikom,
 • oświetlenie skrzyżowań,
 • przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji, kabli telekomunikacyjnych  i energetycznych, urządzeń energetycznych.
 • budowa stacji meteo.

 

Obwodnica południowa pozwoli wyprowadzić poza dzielnice Koźla ruch tranzytowy oraz z zakładów chemicznych znajdujących się na terenie miasta. Droga pozwoli znacznie usprawnić komunikację między dzielnicami Kędzierzyna-Koźla i rozładuje tworzące się korki. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na końcowy odcinek południowej obwodnicy od ulicy Głubczyckiej do drogi krajowej nr 45.

Południowy odcinek, to tylko część całej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Na lata 2011-13 zaplanowano budowę jej północnej, 12-kilometrowej części. Będzie ona realizowana wraz z obwodnicą Ujazdu. Całkowity koszt obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (południowa i północna część), to około 400 milionów złotych.