viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKomunikaty 2008

Zestawienie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

16-01-2009
Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonym dla:


Budowy Drogi Ekspresowej S-2 - odcinek Konotopa – Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarską (S-79)w Warszawie.
Etap II/1: Droga Ekspresowa S-79 na odcinku od węzła Lotnisko
do węzła Marynarska
Etap II/2: Droga Ekspresowa S-2 na odcinku węzeł Lotnisko – węzeł
Puławska

1. J&P-AVAX S.A. – Grecja
2. DRAGADOS S.A. – Hiszpania
3. Konsorcjum firm: Polimex-Mostostal S.A./Doprastav, a.s. Slovak Republic /
4. Konsorcjum firm:Mota-Engil Polska S.A. / Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugalia
5. Skanska S.A.
6. Konsorcjum firm:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA” S.A. / Vegyepszer Epito es Szerelo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
7. Konsorcjum firm:DTP RERRASSEMENT S.A. Francja / DLZ Sp. z o. o.
8. Konsorcjum firm:SANDO BUDOWNICTWO POLSKA SP. Z O.O. / CONSTRUCCIONES SÁnchez DOMINGUEZ-ZANDO S.A. Madryt / ENERGOPOL SZCZECIN S.A. / POL-DRÓG PIŁA SP. Z O. O.
9. BILFINGER BERGER POLSKA S.A.
10. Konsorcjum firm: TEERAG-ASDAG POLSKA SP. z o. o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft Wiedeń / INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
11. Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o. / BUDIMEX DROMEX S.A. / Mostostal Warszawa S. A.
12. Konsorcjum firm:ALPINE Bau GMbH Internationaler Austria / ALPINE Untertagebau GmbH Niemcy
13. Konsorcjum firm:ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy) / Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o./ Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o./Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” Spółka Akcyjna/PLANETA Sp. z o. o.
14. Konsorcjum firm:JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co.Niemcy/HENTSCHKE Bau GmbH Niemcy
15. MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. Portugal
16. Konsorcjum firm:EUROVIA POLSKA S.A. / Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, / EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH Niemcy

Budowy obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61

1. Konsorcjum:Mota-Engil Polska S.A. /Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A.,Portugalia
2. STRABAG Sp. z o. o.
3. BUDIMEX DROMEX SA
4. J&P-AVAX S.A. Grecja
5. Konsorcjum:Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o.
Mińsk Maz./Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o./Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA/Planeta Sp. Z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o. Donieck
7. Konsorcjum:DTP RERRASSEMENT S.A. Francja/DLZ Sp. z o.o.
8. Budownictwo Drogowe JARPOL SA, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-Łodź SA
9. Dragados S.A. Espana
10. Konsorcjum:Polimex-Mostostal S.A./Doprastav a.s. Slovak Republic
11. BILFINER BERGER POLSKA SA
12. Konsorcjum:SANDO BUDOWNICTWO POLSKA SP. Z O.O./CONSTRUCCIONES SÁnchez DOMINGUEZ-ZANDO S.A.Madryt/ENERGOPOL SZCZECIN S.A./WAKOZ Sp. z o.o.
13. Mostostal Warszawa S. A.
14. Konsorcjum:DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o./
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-MOSTY Sp. Z o.o.
15. SKSNSKA S.A. Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Warszawie
16. Konsorcjum:JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. Niemcy/
HENTSCHKE Bau GmbH Niemcy
17. Konsorcjum:Warbud S.A./EUROVIA POLSKA S.A.
18. MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A. Portugal
19. Konsorcjum:TEERAG-ASDAG POLSKA SP. z o. o./TEERAG-ASDAG Wiedeń/INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej Nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł „Ryczołek”.

1. Konsorcjum: Budimex Dromex S.A./Mostostal Warszawa S.A./Bilfinger Berger Polska Polska S.A.,
2. Konsorcjum: STRABAG Sp. z o.o./Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o./MOTA-ENGIL Polska S.A.,
3. Konsorcjum: EUROVIA POLSKA S.A./Polimex-Mostostal S.A./STAVBY SILNIC A ŻELEZNIC A.S. Praha
4. DRAGADOS S.A. Hiszpania
5. Skanska S.A.
6. J&P-AVAX S.A.Grecja
7. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.Mińsk Mazowiecki/
ASTALDI S.p.A. Włochy/Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o./Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o./Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A.
8. Konsorcjum: DTP TERRASSEMENT S.A. Francja,/DLZ Sp. z o.o.
9. MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS, S.A. Portugal
10. Konsorcjum: SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o./Construcciones Sanchez Dominguez-Sando, S.A. Madryt/Energopol Szczecin S.A./WAKOZ Sp. z o.o.
11. Konsorcjum: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG/Henschke Bau GmbH/Henczke-Budownictwo Sp. z o.o.
12. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA” S.A./VEGYEPSZER Building and Assembling Private Company Limited by Shares Budapest
13. Konsorcjum: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o./Bogl a Krysl k.s. Czechy/Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o./POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.

Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220 - Etap II

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY – ŁÓDŹ” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
2. Budimex Dromex S.A.
3. Konsorcjum: Mota-Engil Polska S.A./ Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugalia
4. Bilfinger Berger Polska S.A.
5. DRAGADOS S.A. Avda. de Tenerife, Hiszpania
6. J&P-AVAX S.A.,Grecja
7. Skanska S.A.
8. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL – AQUA” S.A./
Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o.,Donieck
9. Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A. /Doprastav, a.s.,Bratislava,
10. Konsorcjum: KARMAR S.A. /Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „MACHPOL” Andrzej Machulski /Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o./„MOST” Sp. z o.o.
11. Konsorcjum: SANDO Budownictwo Polska Sp. z o.o./Construcciones Sanchez Dominguez-Sando, S.A., Madryt /Energopol Szczecin S.A.
12. Konsorcjum: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. /Bogl a Krysl k.s., Czechy/ Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o.,/ POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
13. Konsorcjum: MIRBUD S.A. /Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna /Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
14. Konsorcjum: Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Papenburg/ Henschke Bau GmbH, Bautzen
15. Mostostal Warszawa S.A.
16. MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS, S.A., Portugal
17. Konsorcjum: TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft,Wiedeń/TEERAG-ASDAG POLSKA Sp. z o.o., /INTOP Warszawa Sp. z o.o.
18. Konsorcjum: Budownictwo Drogowe JARPOL S.A./ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów – Świecie
19. Konsorcjum: Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o./ STRABAG Sp. z o.o.


Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej Nr 50 odcinek: od km 0+000,00 do km 15+100,00

1. BUDIMEX DROMEX SA
2. Konsorcjum:Mota-Engil Polska S.A./Mota-Engil, Engenharia e Construcao, S.A., Portugalia
3. BILFINER BERGER POLSKA SA
4. DRAGADOS S.A., Hiszpania
5. Konsorcjum: Polimex-Mostostal S.A./Doprastav a.s.,Slovak Republic
6. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. Mińsk Maz. /Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o./
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o./Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o.
7. J&P-AVAX S.A., Grecja
8. STRABAG Sp. z o. o.
9. Mostostal Warszawa S. A.
10. Konsorcjum:SANDO BUDOWNICTWO POLSKA SP. Z O.O./CONSTRUCCIONES SÁnchez DOMINGUEZ-ZANDO S.A., Madryt/ ENERGOPOL SZCZECIN S.A.
11. Konsorcjum: MIRBUD S.A./ Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
12. Konsorcjum: DTP RERRASSEMENT S.A.,Francja/ DLZ Sp. z o.o.
13. Konsorcjum: JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co., Niemcy/
HENTSCHKE Bau GmbH, Niemcy
14. Konsorcjum: DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp.z o.o./
Bogl a Krysl k.s., Czechy/ Bogl & Krysl Polska Sp. z o.o./ POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.
15. Konsorcjum: KARMAR S.A./Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa MACHPOL A. Machulski /Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. /MOST Sp. z o.o.
16. SKSNSKA S.A.
17. MSF – MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO – EMPREITEIROS S.A., Portugal
18. Konsorcjum: Warbud S.A./EUROVIA POLSKA S.A./Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.
19. Konsorcjum: TEERAG-ASDAG POLSKA SP. z o. o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń/ INTOP Warszawa Sp. z o.o.