viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAStan techniczny dróg

Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych 2007. Podlasie w czołówce.

04-11-2009
Województwo podlaskie ma najlepiej utrzymane, obok lubuskiego i zachodniopomorskiego, nawierzchnie dróg krajowych w Polsce – tak wynika z ostatnich analiz wykonanych w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN).

Zgodnie z zasadami, co roku oceniane są wszystkie (!) drogi krajowe w Polsce, w tym wszystkie będące w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddziału w Białymstoku.


System SOSN ocenia stan techniczny nawierzchni, uwzględniając międzynarodowe standardy stosowane w zakresie diagnostyki, na drogach krajowych – zarówno o nawierzchniach bitumicznych jak i betonowych.


Ocenie, która ma zastosowanie w całej GDDKiA, nie podlegają autostrady i drogi krajowe, które znajdują się w budowie, przebudowie i/lub odnowie.


Na Podlasiu ocenę SOSN dokonuje się co roku, np. w sezonie pomiarowym od maja do września ub.r. wykonano na wszystkich drogach krajowych województwa podlaskiego.


 


Pomiarowi automatycznemu podlegają następujące parametry stanu technicznego (wg SOSN) jak:


·           głębokość kolein,


·           właściwości przeciwpoślizgowe,


·           równość podłużną; 


Natomiast wskaźniki spękań i stanu powierzchni – oceniane są dzięki pomiarowi półautomatycznemu (w systemie oceny wizualnej SOWA-1).


    


Według danych SOSN, nawierzchni wymagających natychmiastowego remontu (czyli w stanie złym) jest w naszym województwie 12 ÷ 13 procent (odpowiednio lata 2006-2007) długości sieci dróg krajowych będących w zarządzie białostockiego oddziału GDDKiA.


Tymczasem w większości województw w kraju, takich złych odcinków jest ponad 20 procent.


Dla odmiany w stanie dobrym jest 62 procent długości dróg krajowych woj. podlaskiego.


To sprawia, że należymy wg rankingu,  do czterech województw (lubuskie, zachodniopomorskie, podlaskie i dolnośląskie), w których wskaźnik nawierzchni w stanie dobrych przekracza 60 proc.


Najgorzej jest w woj. kujawsko-pomorskim (poniżej 40 proc. dobrych dróg) i małopolskim - (mniej niż 45 proc.).image004.jpg


Raport (opracowanie: GDDKiA Biuro Studiów, Warszawa, marzec 2008 r.) zawiera oprócz oceny SOSN dla wszystkich dróg krajowych w Polsce (co oznacza, że znajduje się komplet DK będących w administracji tut. Oddziału w Białymstoku), także załącznik stanowiący odrębną analizę stanu i propozycjami zabiegów do wykonania na głównych ciągach komunikacyjnych w Polsce, tj. tylko wybranych drogach krajowych o numerach od 1 do 22, co ilustruje mapka z Raportu (rysunek nr 15, strona 17).Rys.JPG


W ubiegłym roku na odnowy nawierzchni, wzmocnienia oraz przebudowy dróg i mostów (oprócz bieżącego utrzymania i działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu)  białostocki oddział GDDKiA wydał około 140 mln zł. W tym roku będzie to ponad 325 mln zł (wliczamy w to także całkowitą przebudowę tak zniszczonych odcinków jak np. Białystok - Katrynka).