viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAZadania realizowane w roku 2007

Zadania ukończone w 2007 roku

27-02-2008
ze środków Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Krajowego Funduszu Drogowego

(ze środków Banku Światowego  i Europejskiego Banku Inwestycyjnego):


1) Przejście przez Suchowolę, droga krajowa nr 8; długość - 3,63 km.
Lata 2006-2007; Wzmocnienie konstrukcji  instniejącej nawierzchni, budowa ronda i dwóch zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej.
Koszt całkowity - 12 mln. zł. (z tego 7,89 mln.zł. w 2007).


2) Odcinek Stawiski - Grabowo, droga krajowa nr 61; długość - 4,38 km.
Lata 2006-2007; Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 100 kN/oś. Poszerzenie  jezdni do 7 metrów, na wylocie ze Stawisk - do 10,5 metra. Budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 647 do Kolna.
Koszt całkowity - 12,49 mln. zł. (z tego 6,81mln.zł. w 2007).


3) Przejście przez Rajgród, droga krajowa 61; długość - 4,56 km. Lata 2006-2007. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 100 kN/oś, wymiana torfów, przebudowa mostu, poszerzenie jezdni do 7 metrów, w samym Rajgrodzie do 10,5 metra, przebudowa skrzyżowań  z drogami bocznymi.     
Koszt całkowity - 23,36 mln. zł. (z tego 12,89 mln. zł. w 2007)     (ze środków  Krajowego Funduszu Drogowego):
 
1) Augustów, droga krajowa nr 8, ul. Kardynała Wyszyńskiego; długość - 1,99 km. Lata 2006-2007; wzmocnienie  istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowa wyspy rozdzielającej przeciwne pasy ruchu, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Tytoniową. Ciągi pieszo-rowerowe.
Koszt cakowity - 9,2 mln.zł. (5,1 mln. zł. w 2007).


2) Przejście przez Grabowiec, droga krajowa nr 66; długość 1,87 km. Lata 2006-2007. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 100 kN/oś, budowa kanalizacji deszczowej.
Koszt całkowity - 7,77 mln. zł. (z tego 6,99 mln. zł.  w 2007)


Remonty mostów w 2007 roku


W 2007 roku przebudowane zostały dwa mosty na drodze krajowej nr 8 - w Żółtkach koło Białegostoku i Wiśniewie koło Zambrowa.


1) Modernizacja prawie 170-metrowego mostu drogowego przez rzekę Narew w miejscowości Żółtki na drodze krajowej nr 8 (w km 632+645) trwała osiem miesięcy (od kwietnia do listopada).
W czasie prac naprawione zostały elementy 8 przęsłowego mostu, które umożliwiły zwiększenie jego nośności do klasy A obciążeń wg PN85/S10030.
Zwiększona została też szerokość całkowita mostu z 11,25m do 12,41m, w tym jezdnia między krawężnikami do 8,5m.
Szerokość lewego chodnika wzrosła do 1,55 m (z wygrodzeniem barierami ochronnymi dla ruchu pieszych pasa szerokości 0,75m), a prawego do 2,33m (z wygrodzeniem  dla ruchu pieszych pasa o szerokości 1,55m).
Całość prac kosztowała 10,3 mln. zł.


2) Nową konstrukcję mostu przez rzeczkę Dąb wykonano natomiast w miejscowości  Wiśniewo (na drodze krajowej nr8) koło Zambrowa (w km 584+82). 
Po trwającej pół roku przebudowie, jednoprzęsłowy obiekt ma 14,5 metra długości, szerokość - 15,72 m. oraz nośność klasy A obciążeń wg PN85/S10030. Koszt przebudowy to 1,7 mln zł.P1040004.JPG
Most w Żółtkach po remoncie