viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZadania realizowane w roku 2006

Inwestycje zakończone przez GDDKiA Oddział w Białymstoku w 2006 roku

06-11-2009
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w 2006 roku zakończyła następujące inwestycje:

  1. Przebudowano drogę krajową nr 61 na odcinku Barszcze-Netta o długości 12,6 km. Droga ma nową, trwalszą  nawierzchnię i przebudowany system odwodnienia, nowe oznakowanie poziome i pionowe. Jezdnia została poszerzona do 7 m wraz z bitumicznymi  poboczami o szerokości 0,5 m po każdej ze stron drogi. Roboty odebrano 18 stycznia 2006 r. Kontrakt zrealizowało konsorcjum firm: Strabag i Augustowskiego Przedsiębiorstwa Drogowego. Roboty  finansowane  były  z  Funduszu  PHARE  w  kwocie  2,9 mln  euro i  środków  krajowych w  wysokości  3,59  mln  euro. Koszt  zrealizowanego  zadania  wyniósł  29,6  mln zł. 
   

 2. Przebudowano drogę  krajową nr 61 na odcinku Grabowo-Szczuczyn o długości 10,9 km. Została położona nowa nawierzchnia szerokości 7 m wraz z bitumicznymi  poboczami o szerokości 0,5 m po każdej stronie, wykonano odwodnienie, wzmocniono i   wyprofilowano pobocza, wybudowano zjazdy,  uzupełniono oznakowanie poziome oraz ułożono chodniki.  Roboty wykonały: Budimex-Dromex SA i  PBD MAKBUD w Łomży. Ich wartość  wyniosła 24,6 mln zł. Środki pochodziły w 75 proc. z  PHARE, a w 25 proc. z  budżetu państwa. Roboty odebrano 22 czerwca 2006 r.
   

 3. Na drodze krajowej nr 19 dokonano przebudowy dwóch odcinków pomiędzy Proniewiczami a Bielskiem Podlaskim o łącznej długości 1,9 km. Przebudowa objęła: ułożenie nowej nawierzchni, dobudowę utwardzonych poboczy o szerokości  2 m, wykonanie nowych zjazdów do posesji prywatnych oraz obiektów   użyteczności publicznej; poprawiono odwodnienie. Droga zyskała nowe oznakowanie   poziome i pionowe. Kontrakt, o wartości 6,32 mln zł, był finansowany z budżetu państwa oraz  Krajowego Funduszu Drogowego. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD z Bielska Podlaskiego. Roboty odebrano 28 czerwca 2006 r.

 4. Na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Sztabinem a Kolnicą na odcinku o długości 8,42 km pomiędzy 709+472 a 717+892 km, dokonano rozbudowy drogi, która polegała na:

  - poprawie łuków poziomych i pionowych,
  - wzmocnieniu konstrukcji dwóch pasów jezdni po  3,5 m szerokości,
  - budowie utwardzonych poboczy o szerokości 2 metrów z każdej strony jezdni,
  - poprawie odwodnienia korpusu drogowego,
  - ustawieniu na mostach balustrad, barier i poręczy,
  - budowie wiaduktu drogowego,
  - budowie podziemnego przejścia gospodarczego,
  - budowie gospodarczych dróg dojazdowych. 
  Wartość kontraktu, sfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, wyniosła 33,78 mln zł. Wykonawcą robót było konsorcjum, w skład którego weszły: Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA, Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe  SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów  DROMO  Sp. z o.o.  z Ostródy. Roboty odebrano 18 lipca 2006r.