viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje drogowe

06-07-2021
Realizujemy kluczowe inwestycje drogowe w woj. śląskim. Prace budowlane trwają m.in. na autostradzie A1 oraz drodze ekspresowej S1.

GDDKiA

A1   

Trwa budowa autostrady A1 na odcinku od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ o długości 16,9 km. W najbliższym czasie rozpoczniemy układanie nawierzchni betonowej. Wykonywane są również roboty konstrukcyjne i branżowe. Przestąpiliśmy również do wykonywania nawierzchni asfaltowej na węźle autostradowym Mykanów. Równolegle budujemy drogi serwisowe wzdłuż autostrady. Kontynuujemy również prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Całość budowanej A1, zarówno w województwie śląskim jak i łódzkim, będzie gotowa w 2022 r. Wtedy też samochodem osobowym z Gdańska do granicy z Czechami przejedziemy w autostradowym tempie w niespełna cztery i pół godziny z przerwą na odpoczynek na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP).  

 

Autostradowa obwodnica Częstochowy

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty. Prowadzone są prace wykończeniowe przy budowie wiaduktu autostradowego WA352 oraz 460 m jezdni autostrady w jego pobliżu. Zakończenie robót przewidziane jest w październiku tego roku. Trwają również prace przy budowie Miejsc Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód i Wierzchowisko Zachód oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Lgota. Tutaj prace powinny zakończyć się w kwietniu 2022 r.

    

Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Wprowadzona zostanie także docelowa organizacja ruchu. 

 

S1 Pyrzowice - Podwarpie    

17 maja br. udostępniliśmy kierowcom prawie 10 km nowo wybudowanej drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie. Wraz z jezdnią oddaliśmy również do ruchu przebudowany węzeł Mierzęcice.

 

S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza     

We wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na przebudowę do parametrów drogi ekspresowej prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Obecnie trwa etap projektowania. Prace budowlane na obiektach nad przyszłą drogą ekspresową rozpoczną się (na podstawie obowiązującej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID) w lipcu br., natomiast na jezdniach trasy zasadniczej w III kwartale br. Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2023 r.

  

S1 Przybędza - Milówka    

Kolejnym realizowanym odcinkiem trasy ekspresowej S1 jest tzw. obejście Węgierskiej Górki. 10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka.  Całość inwestycji powinna zostać zrealizowana do sierpnia 2023 r.  Do najważniejszych i najtrudniejszych prac na tym odcinku należy wybudowanie dwóch dwunawowych tuneli oraz jezdni drogi ekspresowej. Wykonano już 549 tys. m3 wykopów m.in. w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami. Wykopy realizowane są również pod estakadę w rejonie ul. Zielonej Górnej, ul. Za Groniem oraz ul. Kasztanowej. Kontynuowano wykonywanie nasypów w rejonie ulicy Nad Potokiem. Trwa oblicowywanie na trzech konstrukcjach oporowych. Na tej trasie powstanie 10 murów oporowych i 9 konstrukcji oporowych oraz 7 ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 tys. m2. Pełną parą realizowane są także prace przy wznoszeniu obiektów mostowych. W ramach tej budowy powstaną 3 mosty drogowe oraz 5 estakad o łącznej długości ponad 2,3 tys. mb. Rozpoczęto montaż podparcia ustroju nośnego na moście drogowym MD-2.2 w okolicach ul. Stromej oraz dla przęseł 1-2 na estakadzie EST-1 w okolicach ulicy Zielonej Górnej. 

 

Tunel TD-1 będzie się składał z odcinka TD-1.1 (jezdnia na kierunek Zwardoń) o długości ok. 834 metrów (technicznej ok. 850 m) oraz odcinka TD-1.2 (jezdnia na kierunek Żywiec) o długości ok. 807 metrów (technicznej ok. 823 m). W tunelu TD-1.1 w górotworze jesteśmy już na około 150 metrze. Tunel TD-1.2 ma długość około 53 metrów. W czerwcu nastąpił znaczny postęp w pracach w przekroju sztrosy i spągu.

 

Tunel TD-2 będzie się składał z odcinka TD-2.1 (jezdnia na kierunek Zwardoń) o długości użytkowej ok. 984 m (technicznej ok. 1000 m) oraz odcinka TD-2.2 (jezdnia na kierunek Żywiec) o długości ok. 975 m (technicznej ok. 991 m). Obecnie tunel TD-2.1 jest wykonany na długości ok. 115 m, tunel TD-2.2 osiągnął długość około 39 m w kalocie.

 

Budowa ponad 40 km S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

S1 Mysłowice - Bieruń

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem zostało 11 czerwca 2021 r. opublikowane w Dz. U. UE, a następnie zamieszczone na platformie zakupowej GDDKiA. Zamówienie dotyczy zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S1 o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

 

S1 Bieruń - Oświęcim

4 czerwca 2021 r. zamieściliśmy na platformie zakupowej ogłoszenie o postępowaniu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Zamówienie dotyczy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) - o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44).

 

S1 Mysłowice - Bielsko-Biała

Przetargi na wszystkie trzy odcinki realizacyjne pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą ogłosiliśmy w IV kwartale 2019 r. W maju 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Oświęcim - Dankowice o długości 15,1 km, a 3 sierpnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka o długości 12 km od Dankowic do Bielska-Białej. Te dwie inwestycje znajdują się jeszcze w fazie projektowania. Dla obydwu inwestycji zostały złożone wnioski o uzyskanie decyzji ZRID.  

 

S1 - lata realizacji     

  • Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,72 km: listopad 2018 r. - maj 2021 r.   
  • Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km: wrzesień 2020 r. - grudzień 2023 r. 
  • Mysłowice Kosztowy II (z węzłem) - Bieruń o długości 10 km: w postępowaniu przetargowym, planowany okres realizacji w latach 2022 - 2025
  • Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 2,9 km wraz z obwodnicą Bierunia: w postępowaniu przetargowym, planowany okres realizacji w latach 2021-2025, - uzyskanie przejezdności po części zadania w 2023 r. 
  • węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice o długości 15,17 km: maj 2020 r. - sierpień 2023 r.
  • Dankowice - węzeł Suchy potok (z węzłem) o długości 12,02 km: sierpień 2020 r. - listopad 2023 r. 
  • Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki) o długości 8,5 km: październik 2019 r. - sierpień 2023 r.

Budowa obwodnic w ramach PBDK   

DK78 Poręba - Zawiercie   

Całość podzielona została na dwa zadania. 23 października 2020 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dla pierwszego odcinka obwodnicy biegnącej przez Siewierz, Porębę do zawierciańskiej dzielnicy Kromołów o długości 16,7 km. Aktualnie trwa procedowanie uzyskania tej decyzji. Ta część obwodnicy jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Jej realizację rozpoczęliśmy w 2019 r., a zakończenie przewidziano w 2023 r.     

 

Przebudowa DK91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami

Szukamy wykonawcy przebudowy ponad 5 kilometrów drogi krajowej nr 91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. Zakłada przebudowę dwóch skrzyżowań, likwidację jednego skrzyżowania w miejscowości Zabijak oraz wybudowanie chodników, które umożliwią bezpieczne dojście do przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej. W związku z tym, że przedmiotowy odcinek od 2019 r. stanowi alternatywę dla autostrady A1, niezbędne jest dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś. Na przebudowanym odcinku drogi zaprojektowano również dwie zatoki do przeprowadzania kontroli pojazdów przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego. Realizacja robót powinna być prowadzona z wyłączeniem z ruchu poszczególnych odcinków jezdni. W tym celu powstaną tymczasowe przejazdy technologiczne pomiędzy jezdniami, umożliwiające przeprowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednej z jezdni. Zamówienie będzie realizowane w systemie tradycyjnym (Buduj).

 

Przebudowa DK 91 pomiędzy Nową Wsią i Zawadą

Trwa postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę przebudowy 5-kilometrowego odcinka DK91 Nowa Wieś - Zawada. Zadanie to obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, skrzyżowań z drogami poprzecznymi, poboczy, zatok autobusowych, istniejących i budowę nowych odcinków chodników. Powstaną zjazdy na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych. Przebudowane zostaną istniejące przepusty, system odwodnienia oraz wykonane będą nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto wybudowane zostaną kanały technologiczne w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Dla podniesienia bezpieczeństwa pieszych wszystkie przejścia przez DK91 (pięć przejść dla pieszych) poza obrębem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną zostaną dodatkowo wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą. Zamówienie będzie realizowane w systemie tradycyjnym (Buduj).