viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Domykamy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Niebawem ogłosimy przetarg na brakujący odcinek

11-06-2021

Do Dziennika Urzędowego UE wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem. Z chwilą publikacji w Dzienniku Urzędowym UE postępowanie przetargowe zostanie zamieszczone również na platformie zakupowej GDDKiA.

AKTUALIZACJA! 11 czerwca 2021 r. ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. U. UE a następnie zamieszczone na platformie zakupowej https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod nr ID 263668.

 

Przypominamy, że wcześniej, 4 czerwca 2021 r., zamieściliśmy na platformie zakupowej ogłoszenie o postępowaniu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Ogłoszenie tych dwóch przetargów pozwoli na realizację całego zadnia inwestycyjnego budowy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała.

 

S1 Mysłowice – Bieruń

Zamówienie będzie dotyczyło zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S1 o długości 10 km wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

 

S1 Bieruń - Oświęcim

Zamówienie dotyczy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) - o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44).

 

S1 Mysłowice - Bielsko-Biała

Przetargi na wszystkie trzy odcinki realizacyjne pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą ogłosiliśmy w IV kwartale 2019 roku. W 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację środkowej i południowej części inwestycji, czyli odcinka pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami oraz Dankowicami a Bielskiem-Białą. Postępowania na pierwszy odcinek realizacyjny nie udało się rozstrzygnąć.

 

S1 Mysłowice - Oświęcim

Przypominamy, że pierwotnie o realizację tego odcinka, zaczynającego się w Mysłowicach a kończącego w Oświęcimiu, ubiegała się chińska firma China State Construction Engineering Company (CSCEC). Pomimo, że firma CSCEC złożyła najtańszą ofertę, została ona wykluczona z postępowania przetargowego. Stało się tak z uwagi na niezłożenie wyczerpujących wyjaśnień w trakcie badania oferty, które rodziły obawy co do możliwości skutecznej realizacji inwestycji. W odpowiedzi na wykluczenie wykonawca odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, która wydała wyrok korzystny dla CSCEC. Na to rozstrzygnięcie GDDKiA złożyła skargę do Sądu Okręgowego w Katowicach, który również stanął po stronie wykonawcy.

 

Unieważnienie przetargu w celu uzyskania przejezdności na całym odcinku S1 w 2023 r.  

Aby osiągnąć najważniejszy cel inwestycji, czyli połączenie istniejącej drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami (węzeł Kosztowy II) a Bielskiem-Białą (węzeł Suchy Potok), 22 lutego 2021 r. unieważniliśmy trwające ponad rok postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy pierwszego odcinka. Wobec zaawansowania realizacji dwóch zadań pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem-Białą, rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na pierwszy odcinek od Mysłowic do Oświęcimia spowodowałoby przesunięcie w czasie zakończenia realizacji robót budowlanych na tym odcinku o co najmniej rok. Zgodnie z realizowanymi umowami, przejezdność pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem-Białą zostanie uzyskana w IV kwartale 2023 r. Brak rozstrzygnięcia dla pierwszego odcinka niósł za sobą szereg konsekwencji. Między innymi brak możliwości skomunikowania północnej części S1 od Pyrzowic aż do Mysłowic, z jej świeżo wybudowaną południową częścią od Oświęcimia poprzez Bielsko-Białą aż do Zwardonia.

 

Negocjacje w sprawie budowy fragmentu S1 w rejonie Bierunia   

Aby zminimalizować koszty społeczne i uzyskać przejezdność na newralgicznym odcinku S1, 6 kwietnia 2021 r. wszczęliśmy postępowanie w tzw. trybie z wolnej ręki. Zaprosiliśmy wykonawców sąsiadującego odcinka, tj. konsorcjum firm PORR i Mota-Engil Central Europe, do wzięcia udziału w negocjacjach dotyczących budowy fragmentu S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Wydzielony przez GDDKiA odcinek drogi ekspresowej S1 bezpośrednio sąsiadował z realizowanym przez ww. konsorcjum odcinkiem S1 Oświęcim - Dankowice.

 

Sprawne przeprowadzenie negocjacji pozwoliłoby podpisać umowę jeszcze w II kwartale br. Jednocześnie prowadziliśmy przygotowania do wyłonienia wykonawcy pozostałego zakresu z pierwotnego zadania budowy odcinka S1 Kosztowy II - Oświęcim, tj. Mysłowice - Bieruń. Podjęliśmy taką decyzję, aby zapewnić możliwość funkcjonowania kolejnych dwóch odcinków przyszłej S1, od Oświęcimia do Bielska-Białej, po ich ukończeniu w 2023 r. Miało się to odbyć poprzez podzielenie odcinka Mysłowice - Oświęcim na dwie części i sprawną realizację krótkiego fragmentu S1 z węzłem Bieruń i obwodnicą tego miasta. Umożliwiłoby to, na okres dokończenia prac przy pozostałej części S1, przekierowanie ruchu na DK44 z pominięciem terenów zurbanizowanych i dróg lokalnych.

 

Tryb udzielania zamówienia z wolnej ręki   

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki prowadzone było na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do zamówienia podstawowego, tj. umowy z 14 maja 2020 r. dotyczącej budowy drogi S1 odc. Oświęcim - Dankowice. Zgodnie z przytoczoną regulacją zamówienie takie musi polegać na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. Jednocześnie warunkiem koniecznym do jego udzielania jest przewidzenie takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jego zgodność z przedmiotem tego zamówienia. Całkowita wartość zamówienia powtarzającego (uzupełniającego) musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, a zamówienia tego nie można udzielić później niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego.

 

Strabag skarży w KIO   

Zastosowany przez GDDKiA tryb udzielenia przedmiotowego zamówienia został w wyniku odwołania wniesionego przez firmę Strabag, zaskarżony do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta przychyliła się do skargi i nakazała unieważnienie postępowania na wybór wykonawcy w trybie z wolnej ręki. GDDKiA zastosowała się do wyroku i 21 maja 2021 r. unieważniła postępowanie.

 

Wcześniej o tej inwestycji pisaliśmy:

Kalendarium

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

10 października 2019 r. - wszczęcie postępowania

14 lutego 2020 r. - termin skłania ofert

20 marca 2020 r. - sporządzenie rankingu ofert

21 sierpnia 2020 r. - wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor

31 sierpnia 2020 r. - odwołanie CSCEC do KIO

29 września 2020 r. - wyrok KIO

9 października 2020 r. - w związku z wyrokiem KIO:

  • unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania
  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC
  • powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC

14 października 2020 r. - otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem

21 października 2020 r. - złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO

12 stycznia 2021 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO

22 lutego 2021 r. - unieważnienie postępowania przez GDDKiA

 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

1 kwietnia 2021 r. - przekazanie zaproszenia do negocjacji dla konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i PORR

1 kwietnia 2021 r. - przekazanie ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości do Dz. Urz. UE 

6 kwietnia 2021 r. - publikacja ogłoszenia w Dz. Urz. UE oraz na platformie eb2b

16 kwietnia 2021 r. - wniesienie odwołania do KIO na tryb postepowania złożone przez Strabag

13 maja 2021 r. - rozprawa KIO

17 maja 2021 r. - ogłoszenie wyroku KIO, która uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie postępowania

21 maja 2021 r. - unieważnienie postępowania przez GDDKiA

 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

1 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.

4 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej

 

Droga ekspresowa S1 węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

11 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.