viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAAktualności

Rozwój sieci dróg krajowych na Opolszczyźnie

05-07-2021
Kontynuujemy realizację ponad 60 km odcinków dróg krajowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). W 2019 roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46, a w 2020 roku przy budowie obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40. Dla kolejnych dwóch obwodnic – Olesna w ciągu S11 oraz Praszki w ciągu DK45 rozpoczęcie prac nastąpiło w tym roku.

GDDKiA

 

Nowe odcinki dróg krajowych w budowie

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Niemodlina o długości około 11,5 km wynosi obecnie około 80 proc. Wykonawca realizuje prace związane z budową konstrukcji drogi - układane są warstwy podbudowy z kruszywa oraz podbudowy mineralno-bitumicznej, zrealizowane są już pierwsze odcinki z warstwą ścieralną. Równolegle prowadzone są roboty polegające na ostatecznym profilowaniu i humusowaniu skarp nasypów i wykopów. Trwają również prace brukarskie przy wypełnianiu pasa rozdziału kostką betonową. Wykonawca kontynuuje też prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich. 

 

Trwają ostatnie prace przy budowie węzła Niemodlin - jednego z istotniejszych elementów powstającej trasy - na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 405 z budowaną obwodnicą.

W zakresie węzła Sosnówka aktualnie kontynuowane są prace przy budowie ronda turbinowego w ramach łącznika, który zapewni komunikację pomiędzy drogą krajową nr 46 i przyszłą obwodnicą.

 

Inwestycja, dla której zakończenie prac jest planowane w IV kwartale br., ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP (droga główna ruchu przyspieszonego), powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości prawie 300 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka.

 

Po wydaniu w czerwcu br. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km, już w lipcu wykonawca przystąpił do prac w terenie. Aktualne zaawansowanie dla tego zadania wynosi około 45 proc. Na znacznym odcinku przyszłej obwodnicy ułożono już podbudowę zasadniczą z kruszywa oraz podbudowę bitumiczną. W zakresie robót drogowych wykonawca prowadzi także prace przy profilowaniu i humusowaniu skarp. Prowadzone są prace przy obiektach mostowych w zakresie fundamentów, podpór oraz ustrojów nośnych. Duże zaawansowanie jest widoczne przy budowie obiektu MD-1 nad rzeką Kłodnicą, który docelowo będzie miał długość 113,5 m.

 

W ramach inwestycji powstanie docelowo 18 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km. W marcu br. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla tej inwestycji.

W zakresie branży drogowej prowadzone są prace przy budowie nasypów. Ponadto niemal na całej długości odcinka trwa odhumusowanie przebiegu obwodnicy. Trwają też prace przy sześciu obiektach mostowych, gdzie wykonywane są wzmocnienia podłoża pod fundamenty, ławy fundamentowe oraz przyczółki.

 

Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej S, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

 

Obwodnica Praszki jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km. 11 grudnia 2020 roku Wojewoda Opolski wydał decyzję ZRID, umożliwiającą rozpoczęcie prac w terenie. Wykonawca inwestycji po przekazaniu placu budowy przystąpił do prac przygotowawczych. Po zakończeniu prac związanych z wyznaczaniem przez geodetów przebiegu drogi i odhumusowaniu trasy głównej, prowadzone są prace przy budowie wykopów i nasypów w ciągu trasy głównej. Rozpoczęto prace na większości obiektów inżynierskich.

Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Planowany termin oddania inwestycji to IV kwartał 2022 roku.

 

Poza zadaniami realizowanymi na terenie woj. opolskiego, aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego realizowane są prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Inwestycja w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11 realizowana jest w dwóch etapach. Trwają ostatnie prace wykończeniowe dla tej inwestycji, a termin zakończenia przewidziany kontraktem to wrzesień 2021 r.

 

W ramach inwestycji wybudowano odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km wraz z łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa.

 

Rozpoczęliśmy rozbudowy kilku odcinków dróg krajowych

Warto dodać, że na etapie realizacji są aktualnie odcinki DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km), DK41 w Wierzbięcicach (3,5 km) oraz DK45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km). Natomiast na etapie przetargów na realizację odcinki: koniec obwodnicy Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km) oraz granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km).

 

Szereg zadań na etapie przygotowania

Zanim maszyny drogowe wjadą na plac budowy, należy przygotować dokumentację i uzyskać stosowne zezwolenia. Ten okres, proces prac przygotowawczych, trwa dłużej niż sama realizacja. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle realizujemy prace przygotowawcze dla kolejnych zadań. Wśród nich są takie, dla których przewidziano budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu tych odcinków do nośności 11,5 t/oś.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.