viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAAktualności

Przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji drogowych na Opolszczyźnie

23-06-2021
Zanim maszyny drogowe wjadą na plac budowy, należy przygotować dokumentację i uzyskać stosowne zezwolenia. Ten okres, proces prac przygotowawczych, trwa dłużej niż sama realizacja. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle realizujemy prace przygotowawcze dla kolejnych zadań. Wśród nich są takie, dla których przewidziano budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu tych odcinków do nośności 11,5 t/oś.

Program budowy 100 obwodnic - odcinki na etapie przygotowania GDDKiA 

Na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w trakcie przygotowywania dokumentacji są trzy inwestycje. Podpisaliśmy umowy na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Brzegu w ciągu DK39, Prudnika w ciągu DK41 oraz Sidziny w ciągu DK46.

Dla obwodnicy Brzegu złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Na przełomie 2021 i 2022 roku planujemy ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze dla obwodnicy Lędzin w ciągu DK46.

 

Kolejne nowe odcinki na etapie przygotowania

Na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej jest droga ekspresowa S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją programową, które aktualnie są na etapie końcowym. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania, o którą wniosek w listopadzie 2019 roku został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

 

Rozbudowy na etapie przygotowania

Do 2030 r. zaplanowano przebudowę kilku odcinków, o łącznej długości ok. 70 km, na istniejącej sieci drogowej.  Ich realizacja GDDKiA  poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a nawierzchnia dróg zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się odcinki drogi krajowej nr 45:

 

  • Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowa przepustów drogowych

 

  • Opole - Zawada (5,6 km) - rozbudowa od granicy Opola do Zawady o długości około 1,8 km wraz z obejściem drogowym tej miejscowości o długości około 3,2 km

 

  • Zawada - Jełowa (8,8 km) - rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, rozbudowa trzech obiektów mostowych (nad rzeką Mała Panew, Brynicą i Kanałem Fabrycznym), budowa wiaduktu nad linią kolejową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, rozbudowa przepustów drogowych oraz  oddzielenie ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych​

 

  • Jełowa - Bierdzany (10,7 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa trzech skrzyżowań na ronda, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

 

  • Bierdzany - Kuniów (12 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, rozbudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą)

 

  • Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km) - rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni,

rozbudowa dziewięciu skrzyżowań o lewoskręty, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

 

oraz drogi krajowej nr 46:

 

 

  • Nysa - Pakosławice (6,15 km) - rozbudowa drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) do przekroju dwujezdniowego dwupasowego, budowa obiektów mostowych nad rzeką Cielnicą oraz Korzkiew, rozbudowa czterech skrzyżowań, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (tzw. "grzybek")

 

  • Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km) - rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych, budowie dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46

 

  • Dąbrowa - Opole (4,75 km) - rozbudowa do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu, budowa drugiego równoległego wiaduktu nad torami kolejowymi, rozbudowa skrzyżowania na prawoskręty w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowa dodatkowych jezdni, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową (w celu oddzielenia niechronionych uczestników ruchu) oraz rozbudowa dróg gminnych, w szczególności ulicy Polnej w celu powiązania z istniejącą drogą gminną

 

W Głuchołazach na DK40 planowana jest przebudowa siedmiu skrzyżowań, w tym jednego na skrzyżowanie typu rondo oraz dwóch z sygnalizacją świetlną, wyburzenie starego obiektu mostowego i wybudowanie nowego mostu klasy A nad rzeką Biała Głuchołaska.

 

Warto dodać, że na etapie realizacji są aktualnie odcinki DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km), DK41 w Wierzbięcicach (3,5 km) oraz DK45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km). Natomiast na etapie przetargów na realizację odcinki: koniec obwodnicy Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km) oraz granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km).