Przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji drogowych na Opolszczyźnie
Zanim maszyny drogowe wjadą na plac budowy, należy przygotować dokumentację i uzyskać stosowne zezwolenia. Ten okres, proces prac przygotowawczych, trwa dłużej niż sama realizacja. Dlatego też budując nowe odcinki dróg, równolegle realizujemy prace przygotowawcze dla kolejnych zadań. Wśród nich są takie, dla których przewidziano budowę nowych odcinków dróg oraz takie, których efektem będzie rozbudowa istniejących tras w celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa jazdy, przy jednoczesnym dostosowaniu tych odcinków do nośności 11,5 t/oś.

Program budowy 100 obwodnic - odcinki na etapie przygotowania GDDKiA 

Na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w trakcie przygotowywania dokumentacji są trzy inwestycje. Podpisaliśmy umowy na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Brzegu w ciągu DK39, Prudnika w ciągu DK41 oraz Sidziny w ciągu DK46.

Dla obwodnicy Brzegu złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Na przełomie 2021 i 2022 roku planujemy ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze dla obwodnicy Lędzin w ciągu DK46.

 

Kolejne nowe odcinki na etapie przygotowania

Na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej jest droga ekspresowa S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją programową, które aktualnie są na etapie końcowym. Czekamy na wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania, o którą wniosek w listopadzie 2019 roku został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

 

Rozbudowy na etapie przygotowania

Do 2030 r. zaplanowano przebudowę kilku odcinków, o łącznej długości ok. 70 km, na istniejącej sieci drogowej.  Ich realizacja GDDKiA  poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a nawierzchnia dróg zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

 

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej znajdują się odcinki drogi krajowej nr 45:

 

  • Krapkowice - Rogów Opolski (6,6 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa wiaduktu nad linią kolejową oraz rozbudowa przepustów drogowych

 

  • Opole - Zawada (5,6 km) - rozbudowa od granicy Opola do Zawady o długości około 1,8 km wraz z obejściem drogowym tej miejscowości o długości około 3,2 km

 

  • Zawada - Jełowa (8,8 km) - rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, rozbudowa trzech obiektów mostowych (nad rzeką Mała Panew, Brynicą i Kanałem Fabrycznym), budowa wiaduktu nad linią kolejową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, rozbudowa przepustów drogowych oraz  oddzielenie ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych​

 

  • Jełowa - Bierdzany (10,7 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa trzech skrzyżowań na ronda, budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych

 

  • Bierdzany - Kuniów (12 km) - rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni, rozbudowa skrzyżowań o lewoskręty, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, rozbudowa dwóch obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą)

 

  • Kluczbork - obwodnica Praszki (11,1 km) - rozbudowa i wzmocnienie istniejącej jezdni,

rozbudowa dziewięciu skrzyżowań o lewoskręty, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych

 

oraz drogi krajowej nr 46:

 

 

  • Nysa - Pakosławice (6,15 km) - rozbudowa drogi krajowej klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) do przekroju dwujezdniowego dwupasowego, budowa obiektów mostowych nad rzeką Cielnicą oraz Korzkiew, rozbudowa czterech skrzyżowań, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (tzw. "grzybek")

 

  • Niemodlin - Dąbrowa (3,5 km) - rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach wraz ze skomunikowaniem do niej terenów przyległych, budowie dwóch nowych obiektów mostowych nad autostradą A4 wraz z częściową rozbudową węzła Opole Zachód o nowe łącznice w dowiązaniu do planowanej dwujezdniowej DK46

 

  • Dąbrowa - Opole (4,75 km) - rozbudowa do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu, budowa drugiego równoległego wiaduktu nad torami kolejowymi, rozbudowa skrzyżowania na prawoskręty w rejonie ulic Kamiennej i Brzozowej, budowa dodatkowych jezdni, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową (w celu oddzielenia niechronionych uczestników ruchu) oraz rozbudowa dróg gminnych, w szczególności ulicy Polnej w celu powiązania z istniejącą drogą gminną

 

W Głuchołazach na DK40 planowana jest przebudowa siedmiu skrzyżowań, w tym jednego na skrzyżowanie typu rondo oraz dwóch z sygnalizacją świetlną, wyburzenie starego obiektu mostowego i wybudowanie nowego mostu klasy A nad rzeką Biała Głuchołaska.

 

Warto dodać, że na etapie realizacji są aktualnie odcinki DK39 Smarchowice - Namysłów (2,8 km), DK41 w Wierzbięcicach (3,5 km) oraz DK45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe (2 km). Natomiast na etapie przetargów na realizację odcinki: koniec obwodnicy Praszki - granica woj. opolskiego i łódzkiego (6,8 km) oraz granica woj. opolskiego i dolnośląskiego - obwodnica Kamienicy - Paczków (5,7 km).