viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Drogowe Podlasie w budowie - oddajemy kierowcom kolejne kilometry S61

05-07-2021

Obecnie w województwie podlaskim realizujemy 14 kontraktów w systemie Projektuj i buduj – sześć na drodze ekspresowej S61, sześć kolejnych na S19 oraz dwa na obwodnicach z rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

 

Jeszcze w tym roku planujemy podpisanie umów na kolejne cztery odcinki S19, a na początku przyszłego roku na ostatni odcinek S61 – obwodnicę Łomży.

 

Lipcowy przełom

Trwa realizacja drogi ekspresowej S61. Tylko w tym miesiącu chcemy udostępnić kierowcom aż trzy kolejne części S61 o łącznej długości ponad 51 km: Śniadowo - Łomża Południe, Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn. Te dwa ostatnie odcinki – od węzła Kolno przez Stawiski do Szczuczyna, łącznie z już istniejącą obwodnicą Szczuczyna, stanowić będą blisko 44-kilometrowy ciągły fragment dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży.

Z kolei na południe od tego miasta lada dzień udostępnimy prawie 17-kilometrowy fragment Śniadowo - Łomża Południe. Na razie będzie się on zaczynał i kończył na drodze wojewódzkiej nr 677, aż do czasu, kiedy wybudowane zostaną odcinki sąsiednie.

 

Po przełomie

Po lipcowych otwarciach na terenie województwa podlaskiego i części mazowieckiego, w budowie pozostanie jeszcze ponad 31 kilometrów S61. To odcinki: Łomża Południe - Łomża Zachód (możliwe zakończenie jesienią br.) oraz fragment Suwałki - Budzisko (otwarcie na przełomie III i IV kwartału 2022 r.).

Prace trwają też na odcinkach S61 na terenie województwa warmińsko mazurskiego. Tamte części S61mają być sukcesywnie oddawane do użytku w 2022 i 2023 roku.

W II połowie 2021 r. po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) od Wojewody Mazowieckiego, będą mogły rozpocząć się prace budowlane na pierwszym odcinku S61 - Podborze - Śniadowo, czyli połączeniu S61 z S8.

 

Klucz do szlaku Via Baltica

Na odcinku Łomża Zachód - węzeł Kolno (obwodnica Łomży) o długości 12,9 km, w maju tego roku odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy. Po uzyskaniu decyzji ZRID nie zamierzał przejść on do fazy budowy, oficjalnie powołując się m.in. na pandemię COVID-19 i niemożność przyjazdu kilkudziesięciu pracowników z Włoch.

Zdając sobie sprawę z faktu, że brak obwodnicy Łomży de facto przerywa ciągłość całej S61, już w lipcu zamierzamy ogłosić ponowny przetarg, który wyłoni nowego wykonawcę tego odcinka. Planujemy podpisać z nim umowę, w formule Projektuj i buduj, na początku 2022 r.

Zadaniem wykonawcy będzie - ze względu na strategiczne znaczenie tego fragmentu dla funkcjonowania całego szlaku Via Baltica - osiągnięcie przejezdności tej części S61 z końcem 2023 r. Nie wykluczamy nawet takiej sytuacji, że wykonawca zbuduje i odda do ruchu jedną jezdnię przed końcem 2023 r., a całość, z drugą jezdnią, odda do użytku w roku następnym, czyli w 2024.

Warto zauważyć, że właśnie w 2023 r. cała pozostała część korytarza transportowego Via Baltica ma być już gotowa.

 

GDDKiA

Budowa S61 od węzła Podborze do obwodnicy Stawisk jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja ostatniego odcinka S61, Suwałki - Budzisko, jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility). 

GDDKiA

 

S19 - wystartowała

O ile ubiegły rok był przełomowym dla budowy drogi ekspresowej S19 na Podlasiu, to obecny jest kontynuacją tego przełomu. W 2020 r. ogłosiliśmy aż 10 przetargów na kolejne fragmenty S19. Pierwsze przetargi na trzy odcinki wokół Białegostoku i na południe od miasta (ponad 37 km „eski” i prawie 14 km DK65 w kategorii GP - głównej ruchu przyspieszonego) zakończyliśmy w listopadzie i grudniu 2020 r. podpisaniem umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj.

Z kolei w pierwszej połowie tego roku podpisaliśmy kolejne trzy umowy na odcinki Ploski - Haćki, Kuźnica - Sokółka i Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód.

Tym samym mamy w realizacji, w systemie Projektuj i buduj, ciągły fragment S19 o długości około 56 km - od Krynic na DK65 na północny zachód od Białegostoku, aż po miejscowość Haćki na południe od Narwi w kierunku na Bielsk Podlaski.

Do tego doliczyć należy jeszcze przygraniczny odcinek Kuźnica - Sokółka. Wartość tych sześciu podpisanych umów na S19 to ok. 2,7 mld zł.

Zgodnie z planem umowy na pozostałą część S19, na południe od miejscowości Haćki aż po Chlebczyn nad Bugiem, powinny zostać podpisane jeszcze w tym roku.  

 

S19 - fragment w przygotowaniu w najkrótszym przebiegu

Nadal rozpatrywany jest złożony 9 marca 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na odcinek drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” - w przybliżeniu - po śladzie istniejącej DK19. Długość drogi ekspresowej S19 we wnioskowanym wariancie wynosi ok. 44 km.

Podstawowym założeniem przy wytyczaniu tego przebiegu trasy było wykorzystanie na odcinku Sokółka - Wasilków - Białystok Północ w możliwie największym stopniu korytarza istniejącej drogi krajowej nr 19.  

 

Program budowy 100 obwodnic w woj. podlaskim

W tym roku podpisaliśmy pierwsze umowy w systemie Projektuj i buduj na obwodnice Suchowoli (8 kwietnia) oraz Sztabina (28 maja) w ciągu drogi krajowej nr 8 Białystok – Augustów. Obwodnica Suchowoli będzie miała 15,1 km długości, natomiast Sztabina - 4,23 km. Oba odcinki zostaną wybudowane jako jednojezdniowa droga klasy GP. Mają być gotowe w 2025 r.  

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podlaskim powstaną jeszcze obwodnice: Białobrzeg, Augustowa i Zambrowa, które obecnie są na etapie prac przygotowawczych.