viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Projektujemy ponad 660 kilometrów nowych tras

23-06-2021

W realizacji na terenie woj. mazowieckiego jest prawie 360 kilometrów nowych dróg, a w przygotowaniu prawie dwa razy tyle kilometrów, czyli ok. 660. Przygotowujemy dokumentacje projektowe dla autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych ruchu przyspieszonego (głównie obwodnic). Są one w różnych fazach realizacji, zaczynając od Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego po koncepcję programową.

A2 po wschodniej i zachodniej stronie stolicy GDDKiA 
Na wschód od Warszawy 
Trwają przygotowania do realizacji ostatniego etapu autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią. W toku jest ogłoszone w grudniu 2020 r. postępowanie przetargowe na zaprojektowanie ok. 32-kilometrowego odcinka. Po pozyskaniu finansowania niezwłocznie przystąpimy do dalszych prac związanych z realizacją zadania. 

  

Na zachód od Warszawy 
Trwa opracowywanie elementów koncepcji programowej poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu na odcinku o długości ok. 45 kilometrów. Dobiega końca procedura uzyskania decyzji środowiskowej prowadzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 
Docelowo autostrada A2 od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego trzy pasy ruchu w każdym kierunku. 
Kolejnym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Zakładamy, że budowa potrwa około dwóch lat i będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Zakończenie prac przewiduje się na przełomie 2025 i 2026 r. 

  

S7 po północnej stronie stolicy GDDKiA 
Dla odcinka Czosnów - Kiełpin przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Natomiast dla odcinka Kiełpin - Warszawa przygotowywane są dokumenty do zlecenia opracowania dodatkowych analiz prognoz ruchu w rejonie połączenia projektowanej trasy S7 z S8. Ogłoszenie przetargów na realizację odcinków jest możliwe po zapewnieniu środków finansowych. Obecnie szacowane lata realizacji w systemie Projektuj i buduj to 2022-2025. 

  

Ponad 108 km S12 
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe. Dla odcinka na wschód od Radomia, wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej został złożony w grudniu 2019 r., a na zachód od Radomia w marcu 2021 r. W obu przypadkach toczą się postępowania administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Po zapewnieniu środków finansowych, szacowane lata realizacji inwestycji to 2026-2029. 

  

S17 Drewnica - Ząbki - Zakręt, czyli Wschodnia Obwodnica Warszawy 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica - Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.).  

 

Ponadto umorzone zostały postępowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć. Obecnie oczekujemy na kontynuowanie sprawy przez RDOŚ w Warszawie, poprzez rozpatrzenie złożonych w 2015 r. wniosków o wydanie decyzji środowiskowych (DŚU). Dalsze działania w sprawie będą uzależnione od ewentualnych wniosków i informacji otrzymanych z RDOŚ w Warszawie. Niezależnie od tego toczyć się będzie postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ponieważ na decyzje GDOŚ zostały złożone skargi. Uprawomocnienie się uchylonych decyzji środowiskowych umożliwi GDDKiA podjęcie dalszych działań w zakresie realizacji tej inwestycji. 

  

S19 - Via Carpatia 
Dla 33 km drogi S19 (na odcinku od granicy z woj. podlaskiego - Łosice - granica z woj. lubelskim), przebiegającej przez teren województwa mazowieckiego, prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej. 

  

11 obwodnic mazowieckich miast  

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przygotowywane są dwie obwodnice: Kołbieli i Łochowa, natomiast kolejne dziewięć planowane jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

  

Obwodnica Łochowa (DK62) 
Nowa droga o długości ok. 8,2 km będzie przebiegać w ciągu drogi krajowej nr 62. Grudzień 2022 r. to termin przewidziany na zakończenie prac związanych z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. W maju 2021 r. złożyliśmy do Burmistrza Łochowa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po zapewnieniu środków finansowych szacujemy, że realizacja odbędzie się w latach 2026-2028. 

 

Obwodnica Kołbieli (DK50) 
W kwietniu 2021 r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na budowę ok. 12 km nowej trasy w systemie Projektuj i buduj. Przy sprawnym przebiegu postępowania szacujemy, że z końcem bieżącego roku podpiszemy umowę. Szacowane lata realizacji robót w terenie to 2023-2025. 

 
Rządowy Program budowy 100 obwodnic 
W przygotowaniu bądź realizacji jest również dziewięć obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia. Dla siedmiu z nich trwa proces projektowy związany z przygotowaniem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Natomiast dla obwodnic Lipska (grudzień 2020 r.) i Pułtuska (czerwiec 2021 r.) podpisane zostały umowy na realizację w systemie Projektuj i buduj. Zgodnie z zapisami kontraktu zakończenie robót mija odpowiednio w II kwartale 2024 r. i I kwartale 2025 r. 

  

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) 

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń - Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. 

 

Przebieg przyszłej S10 od autostrady A1 w kierunku połączenia z OAW zakłada przejście w sąsiedztwie Płocka w sposób umożliwiający przejęcie ruchu tranzytowego przechodzącego przez miasto, z uwzględnieniem skomunikowania z rafinerią i jej rozbudowy. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. Szacunkowa długość S10 wyniosłaby ok. 100 km.  

 

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP. 

 

Obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Po pozyskaniu środków finansowych przystąpimy do kolejnego etapu - wyłonienia w drodze przetargu wykonawców Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU).  

 

Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało dalszym uszczegółowieniom. 

Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.  

 

______________________________________________________________________ 

drogi.gddkia.gov.pl - nowy serwis już działa! 
Planujesz dłuższą podróż samochodem po drogach krajowych i chcesz wiedzieć, jakich utrudnień możesz się spodziewać na trasie? Interesują Cię warunki pogodowe lub obrazy z kamer na drogach krajowych? Zauważyłeś uszkodzony element infrastruktury drogowej lub nawierzchni i chciałbyś to zgłosić do najbliższego oddziału GDDKiA? Te i wiele innych informacji oraz funkcji dostępnych jest pod jednym adresem - drogi.gddkia.gov.pl

  

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook , Twitter  i Instagram