viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Nowa „eska” i obwodnice - trwają prace przygotowawcze

23-06-2021

Z roku na rok zmienia się obraz infrastruktury drogowej w woj. podlaskim. Inwestycje będące w budowie, takie jak S61 począwszy od tego roku będą odcinkami oddawane do użytku. Odcinki S19 z kolei, po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów, przechodzą w etap realizacji w systemie projektuj i buduj. Z kolei prace przygotowawcze skupiają się obecnie na planach budowy drogi ekspresowej S16 łączącej Via Carpatię (S19) na południu z Via Balticą (S61) na północy oraz obwodnicach ujętych w rządowym Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030.

S16. Wybór korytarza GDDKiA 

Jednym z elementów sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim będzie droga ekspresowa S16 łącząca S61 w rejonie Ełku z S19 w rejonie Białegostoku. Droga Ełk - Knyszyn - z przejściem przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca, jest na zaawansowanym etapie prac przygotowawczych. Biuro projektowe wykonało analizę ruchu, a w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) opracowane zostały trzy warianty trasy dla przebiegu Knyszyn - Ełk. Wszystkie w przybliżeniu poprowadzone w rejonie istniejącej drogi krajowej nr 65 (DK65). Obecnie trwają prace nad wariantem alternatywnym w ciągu DK8.

 

Osowiec czy Sztabin

W grudniu ubiegłego roku zakończyły się konsultacje społeczne, które wykazały, że około 90 proc. biorących w nich udział osób, jest przeciwko przebiegowi S16 przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca. Pewna część negatywnie odnosi się również do wariantu alternatywnego wzdłuż istniejącej DK8.

 

Ten drugi korytarz transportowy (w ciągu DK8) jest opracowywany od 15 września 2020 r. i zakłada przejście Biebrzy w rejonie Sztabina i połączenie z S61 na istniejącym węźle Raczki (istniejąca obwodnica Augustowa). Odbiór tych prac planowany jest na koniec bieżącego roku.

 

Podsumowując - analizowane są dwa korytarze transporotowe: Ełk - Knyszyn (DK65) w ramach tego trzy warianty oraz jeden Raczki - Sztabin - Knyszyn (DK8). Wyboru korytarza transportowego i rekomendowanego wariantu trasy (na podstawie analizy wielokryterialnej), dokona Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Nastąpi to prawdopodobnie w połowie 2022 r. Wówczas zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sama budowa drogi zaplanowana jest na okres od IV kw. 2026 r. do drugiej połowy 2029 r.

 

Obwodnice z umowami… 

W województwie podlaskim rządowy Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030 zakłada wykonanie pięciu inwestycji. Dwie z nich, czyli obwodnice Suchowoli i Sztabina (w ciągu DK8) przeszły z etapu przetargów do etapu realizacji w systemie Projektuj i buduj. Umowy z wykonawcą zostały podpisane odpowiednio w maju br. GDDKiA 

 

Pisaliśmy o tym tutaj:

… i obwodnice od podstaw

Obwodnica Augustowa w ciągu DK16 jest elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej „szesnastki” między Augustowem a granicą państwa w Ogrodnikach. Droga zyska na całej swojej długości szerokość minimum 7 metrów oraz nośność 11,5 tony na oś przystosowaną do ruchu ciężkiego. Aby uniknąć powrót ciężkiego transportu do miasta, zaplanowaliśmy południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa.

 

Obecnie trwa opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, a także z materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Analizowane są trzy warianty trasy, w tym samorządowy (najdłuższy), który na początku 2020 r. przedstawił burmistrz Augustowa (tzw. wariant samorządowy). Ukończenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (etap-I) przewidziane jest na koniec tego roku.

Na początku przyszłego roku powinny odbyć się posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) i KOPI, na których wskazany zostanie wariant rekomendowany.

 

W połowie 2022 r. zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i jednocześnie przystąpimy do prac mających na celu uszczegółowienie rozwiązań technicznych dla wariantu rekomendowanego (etap-II). Ogłoszenie przetargu w systemie Projektu i buduj planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane na lata 2026 - 2028 .

 

Obwodnica Zambrowa

Rozpoczęliśmy prace nad dokumentacją na to zadanie. Przetarg wyłaniający wykonawcę Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej został ogłoszony w połowie grudnia 2020 r., a rozstrzygnięty 10 Lutego 2021 r. 26 lutego2021 r. podpisaliśmy umowę z firmą Schuessler Plan Inżynierzy. Wykonawca połączy etap rozważań nad możliwym przebiegiem obwodnicy Zambrowa (uproszczone Studium Korytarzowe), w ramach którego dotychczas wskazanych zostało osiem korytarzy, z opracowaniem STEŚ. W ramach STEŚ przeanalizowane zostaną minimum 3 warianty (najbardziej optymalne) z etapu uproszczonego Studium Korytarzowego.

 

Ukończenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (etap-I) przewidziane jest na IV kwartał 2022 r. W I kwartale 2023 r. powinny odbyć się posiedzenia ZOPI i KOPI, na których wskazany zostanie wariant rekomendowany. Następnie, w II kw. 2023 r., złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i jednocześnie przystąpimy do prac mających na celu uszczegółowienie rozwiązań technicznych dla wariantu rekomendowanego (etap-II). Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowane jest pod koniec 2023 r. Według wstępnych prognoz realizacja południowo-wschodniej obwodnicy Zambrowa nastąpi w latach 2026 - 2028.

 

Dzięki powstaniu obwodnicy z centrum miasta wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy na osi północ-południe z Łomży w stronę Siedlec (DK63) oraz z Łomży w kierunku na Bielsk Podlaski (DK66). Obecnie pojazdy korzystające z tej trasy przemieszczają się przez centrum miasta.

 

To będzie druga obwodnica tego miasta, Zambrów ma już bowiem obwodnicę w ciągu drogi ekspresowej S8. Ta trasa została udostępniona w 2012 r. i umożliwia tranzyt z Warszawy do Białegostoku i do granicy państwa.

Fot. "Darole" Zdj. poglądowe