viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Wkrótce zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania DK92 i DK17 w Zakręcie

19-03-2021

Na najbliższą sobotę, 20 marca, w godzinach popołudniowych zaplanowano spotkanie komisji, której zadaniem jest weryfikacja i odbiór czasowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania DK92 i DK17 w Zakręcie. Jeśli oznakowanie zostanie odebrane przez komisję, będzie można przełożyć ruch na objazd.

Ruch z istniejącej DK17 zostanie przeniesiony na drogę serwisową po wschodniej stronie obecnej jezdni.GDDKiA  Skrzyżowanie dróg krajowych nr 92 i 17 zostanie przeniesione w kierunku Mińska Mazowieckiego, a ruch będzie poprowadzony przez rondo zlokalizowane na przecięciu objazdu DK17 oraz krótkiego objazdu po południowej stronie DK92. Od ul. Górnej w rejonie styku węzłów Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska ruch ponownie zostanie skierowany na istniejącą DK17. Taka organizacja umożliwi wykonawcy przystąpienie do robót na ciągu głównym przyszłej S17 oraz węźle Warszawa Wschód (Zakręt).

 

S17 węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) - węzeł Lubelska

Wykonawca S17 na odcinku od węzła Warszawa Wschód (Zakręt) do węzła Lubelska realizuje roboty drogowe związane z wykonywaniem nasypów, wykopów, ulepszaniem podłoża gruntowego czy układaniem nawierzchni z kostki betonowej. W ramach budowy obiektów prowadzone są prace związane z budową wiaduktu nad przyszłą S17 zlokalizowanego w rejonie ul. Zagórskiej. Ponadto wykonywane są przejścia podziemne i ściany oporowe na węźle Warszawa Wschód (Zakręt). W zakresie robót branżowych kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i usuwane są kolizje energetyczne.

Zaawansowanie prac jest na poziomie ok. 43 proc. Obecnie trwa weryfikacja roszczeń terminowych wykonawcy, które zakładają przedłużenie czas na ukończenie kontraktu.

 

S17 węzeł Lubelska

Dobiegają końca prace związane z budową węzła Lubelska w ciągu S17. Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe związane z profilowaniem i humusowaniem terenu. 24 lutego br. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożony został wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla dróg serwisowych przyległych do węzła, ciągu głównego S17 oraz pozostałych łącznic: Mińsk Mazowiecki - Warszawa Wschód (Zakręt), Warszawa Wschód (Zakręt) - Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wschód (Zakręt) - POW i POW - Warszawa Wschód (Zakręt).

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie planowane jest wdrożenie czasowej organizacji ruchu, która umożliwi przeniesienie komunikacji miejskiej na drogi serwisowe, oddanie do użytkowania kładki dla pieszych nad S17 oraz uruchomienie wszystkich relacji na węźle Lubelska. Termin zakończenia robót może ulec zmianie za sprawą procedowanego aneksu wydłużającego czas na ukończenie kontraktu. 

 

S17 węzeł Lubelska - Kołbiel

We wtorek (16 marca) na S17 pomiędzy Kołbielą a węzłem Lubelska za sprawą wprowadzenia stałej organizacji ruchu zdjęto znaki ograniczenia prędkości do 80 km/h.