viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2020

Ponownie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w Łodzi

04-12-2020

Ogłosiliśmy nowe postępowanie przetargowe na Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) w Łodzi, który realizowany będzie w ramach projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” (KSZRD Etap I). Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), takiej jak np. moduły wykrywania zdarzeń, sterowania ruchem czy moduły informowania podróżujących o utrudnieniach.

Postępowanie zakłada też wykonanie testów i podłączenie do regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem (CZR). Przetarg obejmie obszarowo drogi wchodzące w skład sieci drogowej na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi - autostrady A1 oraz A2, a także budowę CZR w Strykowie.

 

Dlaczego ponowny przetarg?

 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2020 r. konieczne było odrzucenie oferty najkorzystniejszej z ogłoszonego wcześniej postępowania. Natomiast kolejne złożone przez wykonawców oferty znacznie przekraczały kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie projektu. W związku z powyższym konieczne było unieważnienie zamówienia na realizację RPW w Łodzi.

 

Czy wprowadzono zmiany w SIWZ?

 

Dokonaliśmy optymalizacji zamówienia, mając na względzie m.in. zgłaszane przez wykonawców wnioski i zapytania, zarówno w toku unieważnionego postępowania, jak również na etapie pozostałych projektów wdrożeniowych. Jesteśmy otwarci na dialog z branżą, a taka współpraca jest szansą na przygotowanie właściwie skalkulowanych ofert oraz zainteresowania przetargiem większej liczby wykonawców.

 

Wprowadzone zostały zmiany w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych wykonawcy, m.in. wydłużenie okresu weryfikacji doświadczenia wykonawcy z ostatnich 6 do 8 lat, czy zmniejszenie liczby wymaganych prac projektowych, w których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego.

 

Ponadto obniżyliśmy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) do 5 proc., jak również wyłączyliśmy z niego prawo opcji. Wprowadziliśmy również dwa etapy realizacji kamienia milowego nr 2, co umożliwiło wydłużenie terminu jego realizacji. Obecnie pierwszy etap realizacji kamienia milowego nr 2 wynosi 180, a drugiego 330 dni od podpisania umowy.

 

Zmiany dotyczą również kwestii rozliczenia, a dokładnie wypłacania zaliczki na realizację poszczególnych kamieni milowych. Wprowadziliśmy również korekty w wymaganiach technicznych dotyczących m.in. liczby i klas modułów rozproszonych.

 

Mając na względzie również aktualną sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, wprowadziliśmy zapisy ułatwiające komunikację i realizacją projektu w sposób zdalny.

 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znaleźć można tutaj.

 

Wdrożenie, testy i wsparcie

 

Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego, wykonawca wykona testy oraz integrację systemową, a następnie będzie świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap I. W ramach projektu RPW Łódź zostanie zintegrowany z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego.

 

Dofinansowanie ze środków UE

 

Projekt KSZRD Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

GDDKiA

 

Pierwsze umowy podpisane

We wrześniu br. podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach projektu KSZRD Etap I, która zakłada wyposażenie dolnośląskiego i opolskiego odcinka autostrady A4 oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Umowa na Centralny Projekt Wdrożeniowy, nazywany też sercem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, podpisana została w maju tego roku. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Pozwoli to na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.